Direktør for konfliktrådene, Christine Wilberg, er glad for at satsen på meklerhonorarene økes.

Direktør for konfliktrådene, Christine Wilberg, er glad for at satsen på meklerhonorarene økes.

Konfliktrådet har lenge jobbet med å få økt honorarsatsen til meklerne, og den lave satsen har vært et omdiskutert tema i mange år. Nå har Justis- og beredskapsdepartementet sagt ja til anmodningen om å øke satsen fra 195,- til 225,- i timen fra midten av mars, noe direktør for konfliktrådene, Christine Wilberg, er glad for.

– Honorarsatsen til meklerne har stått stille siden 2011, så det var absolutt på tide å øke satsen, sier Wilberg.

– Det er meklerne som gjør jobben i de gjenopprettende møtene som hele konfliktrådsordningen er bygget på. Dette er personer som bruker av fritiden sin på å gjøre noe godt for andre, de er samfunnsengasjerte ildsjeler som ønsker å gjøre en forskjell – og det gjør de! Derfor synes vi at det er viktig at de får en anerkjennelse for den viktige jobben de gjør, selv om vervet ikke er, eller bør være, drevet av penger.

– Konfliktrådets ansatte jobber tett med meklerne, og mange omtaler meklerne som gullet vårt, Dette er derfor også en nyhet våre ansatte er veldig glad for, sier Wilberg.

Også leder i Meklerforum, Jan Midtbø, setter pris på økningen, og den effekten det medfører.
Leder i Meklerforum, Jan Midtbø, setter pris på økningen, og den effekten det medfører.

– Stor signaleffekt

Også leder i Meklerforum, Jan Midtbø, setter pris på økningen, og den effekten det medfører:

– Over tid har rollen som mekler i konfliktrådet utviklet seg, og kravene til meklerrollen er skjerpet. Meklerrollen krever mer – og det er bra. Da er det også rimelig at meklerhonoraret gjenspeiler det, sier han.

Midtbø har vært mekler siden 1991, og har blitt værende som mekler i alle år. 

– Jeg har aldri mistet respekten for, eller troa på, det som skjer i meklingsrommet. Møtene mellom mennesker i meklingsrommet, er unikt. Som mekler ønsker jeg å bidra til å få folk tilbake til et fellesskap, og få de til selv å være delaktig i de gjenopprettende prosessene, sier Midtbø.

Videre dialog med departementet

Konfliktrådet vil gjennom dialog med Justis- og beredskapsdepartementet, se på mulighet for indeksregulering i forbindelse med budsjettarbeidet for 2021.

– Det har meklerforum hatt som mål i mange år, og det er et viktig grep for å holde tritt med utvikling i samfunnet forøvrig. Vi opplever at dette er anerkjennelse av arbeidet som meklerne gjør, og resultatet er summen av mye god vilje på mange ulike arenaer, avslutter Midtbø.