bush 2
Riksadvokat Tor-Aksel Busch

I sitt innlegg til de ca 220 deltakerne fra kriminalomsorg, barnevern, politi, konfliktråd og flere andre instanser tok riksadvokaten for seg utviklingen i Norge de siste årene. Han mente vi er fått et kaldere samfunn der vi fokuserer mer på straff enn vi ser gjerningspersonen. I det bildet er det viktig å ha en type reaksjon som gir ungdom bistand slik at de gis reelle muligheter til å endre kurs.  

forsamling og Vidar B K
Statssekretær Vidar Brein-Karlsen åpnet konferansen som var godt besøkt

Advarte mot symbolpolitikk

Men samtidig som hans kontor har jobbet for å heve straffenivået for enkelte kriminelle handlinger, advarte han politikerne mot det han karakteriserte som «symbolpolitikk» og viste til forslagene om å heve den strengeste straffen i Norge fra 21 til 30 år – og landssvik fra 30 til 40 år. I forkant av slike forslag, mente han det måtte til en grundig vurdering av resultatet av et allerede hevet straffenivå,  og hilste velkommen at Nordlandsforskning alt er satt i gang med å evaluere de nye ungdomstraksjonene til tross for at de bare har vært iverksatt i drøye tre år.

Busch siterte fra underveisrapporten fra forskerne om ungdommer som gjennom ungdomsstormøte møter alt fra fornærmede til offentlige instanser, krav i ungdomsplanen som må oppfylles – og oppfølgingsteamet som følger ungdommene tett gjennom måneder og år. Ingen kan være uenig i dette opplegget, sa Busch – men hadde likevel en advarende finger til dem i salen som jobber tverrfaglig for å få det til. I vår verden med utfordringer på teknologi, terror, økonomi og annet  står mye på spill.

 -Resultatene med ungdomsstraff og oppfølging  være så gode – at vi ikke har råd til å la være. Hvis ikke er jeg redd andre reaksjoner vil trenge seg fram. Det arbeidet dere gjør er så viktig. For meg er ungdomsstraff og ungdomsoppfølging et viktig og riktig tiltak – og det er et tiltak i rett tid, formelig tordnet riksadvokat Tor-Aksel Busch fra talerstolen.

IMG_5334 red
KOG fra Innlandet politidistrikt.

Rus og vold bytta ut med skole

Konferansen som hadde «Gjenopprettende prosesser og tverretatlig samarbeid» som tema, ble åpnet av statssekretær Vidar Brein-Karlsen og direktør for konfliktrådet, Lise Sannerud. Det er konfliktrådet som forvalter straffereaksjonene for ungdom og Sannerud sa i sin åpningstale til deltakerne at for å nå målet om rehabilitering av unge lovbrytere, er vi alle avhengig av hverandres kompetanse. Gjennom samarbeid er det større sjanse for å finne den rette reaksjonen og skreddersy den ungdomsplanen som gi mestringsfølelse og motvirke ny kriminalitet.  Hun viste til 16 år gamle Flint fra Rogaland som nettopp er ferdig med sin ungdomsoppfølging.

-I alt ni instanser var med i ungdomsstormøte til Flint – blant annet politi, buffetat, Alternativ til vold, barnevernstjenesten og andre. Da snakker vi samarbeid og felles ansvar! Og det var samarbeidet som gjorde sitt til at Flint i dag lever et helt annet liv enn han gjorde for et år siden. Skole og «bilmekking» er hans fokus i dag – ikke rus, vold og trusler, sa Lise Sannerud.

Vurderinger i KOG

I løpet av konferansen fikk deltakerne flere eksempler på hvordan samarbeid fungerer.  Ikke minst i opplegget som koordineringsgruppa (KOG) i Innlandet politidistrikt presenterte. Syv personer fra ulike instanser fortalte om vurderinger, diskusjoner, dilemma, skuffelser og gleder de som deltakere i KOG har opplevd gjennom å følge ulike ungdommer i gjennomføringen av ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging.  KOG gruppa består av Andre Lillehovde van der Eynden (politiadvokat), Arne Wiggo Rognås (politioverbetjent), Trond Grue (SLT-koordinator),  Ida van der Eynden (SLT-koordinator), Mina Elton (Friomsorgen), Elin Oppegård, barnevernstjenesten og Kristian Øverby (ungdomskoordinator Konfliktrådet).

                                                                         www.konfliktraadet.no

 

Tips en venn Skriv ut