-Tildeling av 16 friske millioner til konfliktrådets innsats overfor ungdom er en anerkjennelse av et viktig arbeid konfliktrådet sammen med viktige samarbeidspartnere gjør for å hjelpe ungdom i målgruppen ut av kriminalitet. Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er gode virkemidler i kampen mot ungdomskriminalitet som nå kan komme enda flere ungdommer til gode både i hovedstaden og i landet for øvrig. Dette er vi veldig glade for, sier assisterende direktør Siri Kemény.

SIRI statbud
-16 millioner er en anerkjennelse av konfliktrådets arbeid, sier assisterende direktør Siri Kemény

Klar økning

 I 2017 mottok konfliktrådet i alt 406 saker som omhandler ungdomsstraffer (38) og ungdomsoppfølginger (368). Stadig flere får denne type straffereaksjon som gjelder unge lovbrytere under 18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet og som har et oppfølgingsbehov. I inneværende år kan konfliktrådet vise til en økning på 17 prosent i antall mottatte saker som dreier seg om ungdomsstraffer/ungdomsoppfølginger. Over halvparten av ungdom som har avsluttet disse reaksjonene har fullført straffegjennomføringen.

Forebygging og tett oppfølging

 Kongen nevnte konfliktrådet for første gang i trontalen da han åpnet Stortinget denne høsten. -Vi skal bekjempe gjengene, og vi skal forhindre rekruttering av neste generasjons gjengmedlemmer. I det ligger at vi skal prioritere hele kjeden – fra barnevernet til konfliktråd med ungdomsoppfølging og ungdomsstraff og forebyggende politiinnsats i lokalmiljøet, sa kong Harald og varslet med det mer penger til gjengproblematikken.

I forslaget som altså ble lagt fram i dag, foreslår regjeringen å bevilge til sammen 50 millioner kroner til styrket innsats mot ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet. Midlene fordeles på 10 millioner til å styrke barnevernet, 24 millioner til politiet og altså 16 millioner til konfliktrådet. Justisministeren ønsker å styrke innsatsen her – ikke minst ut fra det som har skjedd i hovedstaden dette året.

Justisministeren vil snu negative utvikling

-Vi må prioritere tidlig innsats og forebygge at ungdom begår kriminalitet og rekrutteres til kriminelle gjenger, og samtidig bekjempe de etablerte gjengene, sier Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara i en pressemelding – og legger til at han er opptatt av å styrke dem som arbeider mot de etablerte gjengene.  

-Vi må snu en negativ utvikling slik at unge lovbrytere får en rask reaksjon. For å oppnå dette er det nødvendig med et tettere samarbeid mellom politiet, påtale, konfliktråd og de øvrige aktørene i det kriminalitetsforebyggende arbeidet, sier Wara.

                                               www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut