I løpet av det første året etter at Stortinget iverksatte ny lov om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, har 239 ungdommer mellom 15 – 18 år blitt ilagt eller dømt til et annet opplegg enn fengselsstraff. 203 ungdommer har fått ungdomsoppfølging, mens 36 er dømt til ungdomsstraff. De fleste lovbruddene gjelder ran, vold, narkotika og vinningsforbrytelser.

Straffen bygger på tre elementer. Først møter lovbryteren dem som er blitt berørt av den kriminelle handlingen, deretter settes det opp en ungdomsplan med krav ungdommen må innfri – og i ettertid følges ungdommen opp av fagfolk og andre i nettverket i gjennom en periode på opptil tre år. Målet er å forhindre ny kriminalitet.

Gjennomføringen administreres av konfliktrådet og ved de 22 konfliktrådene rundt om i landet er det er tilsatt 30 ungdomskoordinatorer som jobber tett på de unge lovbryterne. 

Ved brudd – der ungdom som er idømt ungdomsstraff ikke følger opp kravene i ungdomsplanen – kan de  måtte sone i fengsel. Foreløpig har det vært 2 brudd på ungdomsstraff og 12 brudd på ungdomsoppfølging. De fleste av disse dommene er fremdeles løpene og dermed ikke avsluttet.

Nordlandsforskning

Regjeringen har også bestemt at det skal forskes på om denne straffen virker for ungdom og om det hjelper dem til å slutte med kriminalitet. Nordlandsforskning er i oppstartsfasen av en følgeevaluering av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging og vil blant annet delta på ungdomsstormøter framover og intervjue de involverte.

For mer informasjon kontakt:

 Direktør Per Andersen – mobil 480 66 713

Informasjonssjef Gro Jørgensen – mobil 918 84 571