RJ film 2

RJ-uka? Reparere skader…

Vi er inne i RJ-uka! Hva det betyr? Betegnelsen er Restorative Justice (RJ) som på norsk er oversatt til gjenopprettende prosess. Over hele Europa er det fra 18. – 25 november fokus på hva RJ kan bety for enkeltmennesket og samfunnet. På slutten av artikkelen kan du se video som illustrerer RJ i form av terroristen som møter moren til 8-åringen som døde.

vold

Konferanse om vold i nære relasjoner

Viktig konferanse i Oslo mandag 12. november om et tema som angår oss alle. Se forhåndsvideo her:

Eng ingress

-Mange har hatt god effekt av ungdomsstraffen

Klar beskjed fra medlem av justiskomiteen

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging har vist seg å ha god effekt både for ungdommen, familien og ofrene, mener medlem av Stortingets justiskomite, Maria Aasen-Svendsrud. Hun påpeker at selv om ungdomstreff og ungdomsoppfølging er rimelige ordninger sett opp mot soning i fengsel, kreves det stor innsats og ressurser både fra konfliktrådet og samarbeidende instanser.

Iren ingress

Konfliktrådet svarer ungdommen på vanskelige spørsmål

Var på fest, hadde drukket litt for mye alkohol og så ødela jeg ved et uhell et bilde, må jeg betale for dette? Jeg ble tatt med falsk leg på et utested, vekteren sa han skulle anmelde dette, hva kan jeg forvente meg? Eksemplene er hentet fra to av de mange spørsmålene som konfliktrådet svarer på gjennom Ung.no – en offentlig informasjonskanal for ungdom.

NABO

Flere sivile saker til konfliktrådet

Trenger du hjelp til å ordne opp i en konflikt? Stadig flere kontakter konfliktrådet og får med seg en upartisk mekler i dialogen med den du trenger å snakke med. Det har vært en økning på åtte prosent i sivile saker fra samme tid i fjor.

Siv statsbudsettt

16 mill til konfliktrådet for å bekjempe gjengkriminalitet

Regjeringen ønsker å bekjempe ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet, ved at det i statsbudsjettet for 2019 forslås å bruke 50 millioner til dette. Konfliktrådet skal styrkes med 16 av disse millionene. Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging kan dermed bli et enda bedre og viktigere virkemiddel for å hjelpe unge lovbryter til en framtid uten kriminalitet.

Ethel i video

Er du blitt krenka? Har noen krenka deg? Møtes i konfliktrådet!

Har noen krenket deg? Har du krenket noen? Det er lett å tenke at den som krenket meg er det siste menneske jeg vil møte. Vi i konfliktrådet tror på det motsatte – vi tror på møtet ansikt til ansikt for å gjenopprette skaden.     

Ellen web portrett

Der «blikking» blir til vold - er saker for konfliktrådet

«Blikking» er når en person ser på deg og det blir oppfattet provoserende. Konfliktrådene har hatt flere slike saker der denne skjulte formen for mobbing, har ført til trusler og voldsepisoder. Gjennom media ble det i dag kjent at Hersleb skole i Oslo har hatt flere slåsskamper mellom jenter den siste tida, og nå ber rektor om bistand fra mobbeombudet og Konfliktrådet i Oslo og Akershus (OAK) i håp om å gjenopprette et godt elevmiljø

Lise web 3

Konfliktrådet svarer Riksadvokaten

Konfliktrådet støtter Riksadvokaten på at det tar for lang tid fra kriminell handling til straffegjennomføringen av ungdomsstraff starter, at det bør sees på muligheten av å kombinere ungdomsstraff med mer kontrollerende reaksjoner – og at ungdommen i mange tilfeller ikke vet nok om hva de sier ja til når de samtykker til ungdomsstraff.

Nakenbilde og mobil

16-årig jente i konfliktrådet: Han delte bildene, min verden raste sammen

Et bilde av en person i en privat situasjon kan deles mange tusen ganger videre uten at avsender av bildet har mulighet til å gjøre noe. Flere fornærmede som har fått nakenbildene sine delt videre fra andre forteller om en hverdag som er preget av angst, mobbing, høyt fravær på skolen og en følelse av å stå alene. Konfliktrådet legger til rette for møter mellom parter i slike saker.