gisle Roksund

-På den måten blir meklere i konfliktrådet nesten som helsemedarbeidere å regne, siden de bistår folk med å få løst konfliktene sine, sier allmennlegen i Skien. Hans «helseråd» til dem oppsøker legen og er bekymret for høyt blodtrykk, kolesterol og vonde tanker som går utover nattesøvnen, vil i noen tilfeller være at de får løst konflikten sin.

-Jeg sier ofte at det er konflikten din som er årsaken til dine plager, og i noen tilfeller avgjørende for din helse. Det at du lever i denne konstante konflikten og ikke kommer deg ut av den, må du ta noen bevisste valg på. Den må håndteres til beste for din helse.  

I konstant alarmberedskap

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse.  Dette året er slagordet «Vis interesse – vær nysgjerrig» valgt.  Alle har behov for å bli sett, høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse. Vi trenger gode relasjoner til andre som bygges over tid og gjennom felleskap, åpenhet og nysgjerrighet. Konflikter kan forstyrre relasjonen til andre. Gisle Roksund sier han snakker mye med sine pasienter om hva som påvirker helsa vår.

- Ved siden av flaks og uflaks her i livet, så har helse mye med at livet går i kroppen. Erfaringer og hvilke forhold vi er vokst opp under, kan være sykdomsfremkallende. Det andre er hvordan vi har det med oss selv og alle andre. Det å leve i en konstant konfliktsituasjon med sine nære for eksempel, er veldig belastende. En er hele tida i alarmberedskap og det er kort vei til sinne og frustrasjon. Uoppgjorte saker er en belastning på alle måter, sier Roksund.

Vanskeligere under pandemien

Pandemien som har preget oss i flere måneder nå, betyr også ekstra belastninger. Roksund tror at de som alt har det vanskelig, får det enda vanskeligere. Situasjonen forsterkes. Konfliktrådet kan være en viktig instans for om mulig løse konflikten. Gjennom dialog i møte med den som du har en konflikt med, så kan hverdagen bli bedre. Hvem som helst kan ta kontakt med et av konfliktrådets 22 kontorer. Vi tar kontakt med den andre parten, og dersom han eller hun samtykker til møte, kaller mekleren inn til møte. På Verdensdagen for psykisk helse, minner allmennlegen oss på følgende:

-Konflikter er alltid en mulighet for endring.