Butikktyveri 1

Espen Skalleberg
Butikksjef Espen Skalleberg vil gi unge butikktyver en ny sjanse

-Det kan selvfølgelig være noen få som lurer meg, men tror ikke det. Min avskjedsreplikk til ungdommen er at du lurer ikke meg, du lurer ikke politiet, du lurer ikke foreldrene dine – du lurer kun deg selv om du fortsetter å stjele. Jeg ber dem ta ansvar for livet sitt, og jeg føler at det vi har snakket om i meklingsmøtet sitter så godt, at de ikke vil komme i den situasjonen igjen, sier Skalleberg som medgir at naskeri er et stort problem – både for økonomien og for de ansatte.

-Det er ikke hyggelig å ta noen i å stjele. Mine ansatte synes det er en kjedelig greie som går inn på oss.

Ikke et møte for å være sinna

Når noen blir tatt i å stjele, og butikken anmelder lovbruddet, vil politiet vurderer om dette er en sak egnet for konfliktrådsbehandling og i såfall spørre alle involverte parter, om de vil gjøre opp i konfliktrådet. Hvis alle samtykker, sendes saken over som en straffesak dersom ungdommen er fylt 15 år, mens for dem under strafferettslig alder blir det en sivil sak.

-Jeg sier ja til å møte fordi jeg ønsker å gi dem en mulighet til å gjøre opp for seg. Meklingsmøtet er ikke et møte for å være sinna, men et møte for forsoning og et møte for å få en forståelse av problematikken begge veier, sier Skalleberg som er klar på at dersom avtale underskrives og oppfylles, så er strek satt.

-Da må vi være ferdig med det, og jeg ønsker de tilbake i butikken som kunder.

Butikktyveri 1[1]
De fleste meklingsmøter ender med avtaler (ill.bilde)

Et samfunnsansvar

-Hvorfor bruker du tid og krefter på å møte dem som først har stjålet i butikken din?

-Jeg ser det som et samfunnsansvar. Jeg tror det har en forebyggende effekt å få stoppet dem tidlig. Jeg møter jo nesten alltid angrende ungdommer som jeg tror får seg en vekker ved at de møter meg. Bare en gang har jeg opplevd å ikke skrive under på en avtale. Da følte jeg at ungdommen jeg møtte, ikke angret eller hadde en vilje til å ta ansvar, sier Skalleberg.

Avtaler som inngås i saker med butikktyveri kan være økonomisk erstatning avtale – at de erstatter gjenstander som er ødelagt eller stjålet, arbeidsavtale – at de jobber noen timer i butikken, eller forsoningsavtale der det i meklingsmøtet blir bedt om unnskyldning. Når avtaler som er inngått for butikktyveri, er oppfylt, slipper ungdommen anmerkning på ordinær politiattest.