Mekling 1[1]

Selv om alle konfliktrådets kontorer er stengt for publikum, tar vi imot saker som før. Alle er velkomne til å kontakte Konfliktrådet – enten ved å melde inn sak fra nettsiden via «Meld inn sak» eller ved å ta kontakt ved e-post eller telefon.  I forberedelsen av saken vil konfliktrådet ta kontakt for å avgjøre hvor og hvordan mekling best kan skje. Dersom partene ønsker å vente til det blir mulig å møtes ansikt til ansikt, vil konfliktrådet likevel starte forberedelsene slik at mekling kan holdes så raskt det lar seg gjøre.

Fysiske møter

I noen saker – der det er et sterkt behov for å møtes fysisk, åpnes det opp for det. Dette er saker hvor fysisk møte ansees som helt nødvendig for å få til en forsvarlig håndtering av saken eller om det er spesielt viktig for partene at de møtes. Dette er en vurdering som gjøres av det enkelte konfliktråd etter en helhetsvurdering.

Fysiske møter skal tilrettelegges på en måte som tar hensyn til smittevern. Sentrale tiltak som renhold, maks fem deltakere, to meters avstand og andre skal følges. Parter som møtes fysisk, vil få god informasjon om smittevernstiltak i forkant av møtet. 

                                                       www.konfliktraadet.no