krisestab

Hvert konfliktråd vil ha en minimumsbemanning på kontoret de kommende uker, mens øvrige ansatte vil ha hjemmekontor og er derfor tilgjengelig på telefon for dem som ønsker kontakt med oss. Konfliktrådet legger ikke ned driften, men gjør tilpasninger og tiltak for å forebygge smitte. Utenlandsreiser i jobbregi er avlyst og konferanser som konfliktrådet har ansvaret for denne våren, er avlyst eller utsatt. Konfliktrådet har satt krisestab. Alle ansatte og meklere har fått beskjed om å følge helsemyndighetens anbefalinger.