Bengt 2

-Den positive effekten jeg så skolemeklingen hadde for miljøet ved skolen, inspirerte meg til selv å søke meklervervet i konfliktrådet. En mekler skal være upartisk, han/hun skal ha som oppgave å bistå partene til selv å finne en løsning i konflikten. Ansvaret for prosessen hviler på mekleren, men ansvaret for resultatet hviler på partene, fastslår Bengt Friis Hansen som i dag er pensjonist og er mekler i Konfliktrådet Oslo.

Veldig sinte

Bengt har vært med på mange gode løsninger gjennom meklingsmøter i konfliktrådet, men legger ikke skjul på at det også har sine utfordringer.

- Det kan være en stor utfordring å møte parter som er veldig sinte og som er helt overbeviste om at deres løsning på konflikten er den eneste riktige. Spesielt kan det oppleves i sivile saker, f.eks. nabokonflikter. I andre typer saker kan jeg opplevde det som krevende i konflikter mellom parter hvor barn berøres som en uskyldig tredjeperson eller hvor barn blir en del av konflikten, sier mekleren som har Lørenskog kommune som sitt "meklingsområde". i  

Ble bedt på øl

Alle meklere i konfliktrådet har eksempler på saker der partene har funnet en god løsning begge kan gå for – etter hvert. Bengt husker spesielt en nabokonflikt.     

-Her var det to naboer som kranglet primært om en hekk som både var ustelt og for høy, ifølge klager. I møtet var anklagene mange i begge retninger og det så mørkt ut for en avtale. Men så - etter en pause og samtale med partene enkeltvis, snudde gradvis stemningen. Han som eide hekken kom den andre parten i møte. og etter hvert ble de veldig enige om både hekkhøyde og hvordan de kunne snakke sammen i fremtiden. De avtalte dato for felles trimming av hekk og til slutt tilføyde de at de ønsket oss meklere velkommen for å se på resultatet og til å ta et glass øl med dem. Vi måtte selvfølgelig med et smil presisere at vår oppgave var avsluttet der og da, sier Bengt Friis Hansen som legger til at ikke alle nabokonflikter har en slik utgang.