_MG_0523

Bjørka skygget for sola, saken ble løst i konfliktrådet

I mange år hadde beboerne i borettslaget irritert seg over kjempebjørka hos naboen. Ikke nok med at den skygget for sola, men alt løvet på bakken om høsten var verst! I tillegg slet flere i blokka med pollenallergi.

Styret i borettslaget hadde forsøkt å snakke med naboen og hadde også hatt bjørka på dagsorden i flere møter. Flere mente at kontakt med en advokat var eneste utveg. Helt til en dag styreleder i borettslaget så et oppslag i avisen om konfliktråd.

I løpet av kort tid innhentet konfliktrådet samtykke fra «den umulige naboen» og partene møtte til mekling. Etter en noe anstrengt innledning, utviklet meglingsmøtet seg raskt til en positiv samtale mellom styreleder for borettslaget og naboen. 

Avtale om felling av bjørka ble undertegnet der sistnevnte tok ansvaret for og kostnadene med felling av bjørka innenfor ei gitt kostnadsramme. 14 dager etterpå var bjørka felt, og et anspent naboforhold avsluttet!