Alle på hjemmekontor

Det betyr at det er fullt mulig å melde inn saker til oss – det gjøres her:

Du kan også ta kontakt med oss på telefon, for eksempel om du ønsker å drøfte om saken din vil egne seg for konfliktrådsbehandling. Om du velger å sende en e-post er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon.

Om kort tid vil vi også kunne gjennomføre mekling på telefon eller videoløsning.