Konfliktrådsleder i vest, Bjørg Sletten, sier konfliktrådet har god erfaring i å håndtere konflikter i arbeidslivet, og oppfordrer både arbeidsgivere og arbeidstakere å ta kontakt.

Konfliktrådsleder i vest, Bjørg Sletten, sier konfliktrådet har god erfaring i å håndtere konflikter i arbeidslivet, og oppfordrer både arbeidsgivere og arbeidstakere å ta kontakt.

Av Espen Endresen. Foto Max Emanuelson

– Langvarige sykemeldinger og et tungt og lite produktivt arbeidsmiljø er ikke ukjente størrelse i slike saker, men det ligger ofte mye god helse for alle parter i å få ryddet og løst opp i slike konflikter, sier Bjørg Sletten, leder ved Konfliktrådet vest. 

Sletten er nøye med å fremheve at møtene og avtalene som gjøres i konfliktrådet ikke skal gå på tvers av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 

– I møte med partene er vi svært nøye med å påpeke hvilke deler av konfliktene som kan håndteres hos oss i konfliktrådet og hvilke som må følge de tradisjonelle sporene som er regulert gjennom lovverket. Vi har et tett og godt samarbeid med Arbeidstilsynet og det er ikke uvanlig at det er nettopp Arbeidstilsynet som ber oss om bistand til å håndtere en tilmeldt sak, sier Sletten.  


Stor motivasjon til å løse konflikten

Partene vet at det er frivillig å møte i konfliktrådet og at det trengs samtykke fra begge parter for at saken skal håndteres hos oss. Sletten forteller at de aller fleste som kommer til møtene derfor har en sterk motivasjon til å finne ut av konfliktsituasjonen og komme videre i sitt daglige virke.

– Arbeidet er jo ofte en sentral del av vår forståelse av hvem vi selv er og de aller fleste av oss har opplevd hvor meningsfullt og utviklende det er å være en del av et godt kollegialt fellesskap, påpeker Sletten.

 

Når konflikten løses, gjenvinnes verdighet og helse

 – Når arbeidet og arbeidsfellesskapet i stedet blir noe negativt i kraft av konflikten opplever vi gjerne meningstap, fortvilelse og tap av verdighet, og vi tømmes gradvis for energi. Ved å gå i dybden på hva konflikten egentlig dreier seg om, se på de ulike elementene i konflikten og forhåpentligvis løse opp i den, gjenvinner mange både sin verdighet og sin helse, sier Sletten.

De fleste konfliktrådene rundt om i landet har etter hvert god erfaring i å håndtere konflikter i arbeidslivet, det være seg samarbeidsproblemer mellom ansatte, mobbing og trakassering mellom kollegaer, eller uriktig utbetaling av lønn og feriepenger.

Konfliktrådslederen kommer derfor med en oppfordring om du har en konflikt du gjerne skulle ha løst:

– Ring oss og drøft om vi som konfliktråd, med våre upartiske og erfarne meklere, og som en uavhengig tredjepart kan være med å legge til rette for en løsning av saken.

Finn ditt lokale konfliktrådskontor her