Knut Skedsmo og Thov Midsund

Deltakere på konferansen
Deltakerne sammen med ansvarlig Anja Bakkeli og Knut Skedsmo

I løpet av to dager fikk deltagerne et innblikk i SLT-modellen, koordinatorrollen og hva kriminalitetsforebyggende arbeid egentlig handler om. Flere koordinatorer med litt fartstid  delte sine erfaringer med de nye koordinatorene. Frøydis Straume, mangeårig SLT-koordinator i Skien fortalte om sin rolle og hvordan hun samarbeider nært med både folkehelse- og BTI-koordinatoren i kommunen. Ida Eliseussen fra Nes og Marianne Børke fra Aurskog-Høland fortalte om hvordan de hadde gått fram i sitt arbeid, hva de har hatt god erfaring med, og hva de har opplevd som utfordrende i arbeidet.  

Andre dag ble innledet med tema vold i nære relasjoner. Anna Seljebø fra Sekretariatet for konfliktrådene innledet til tema om hvordan SLT-koordinatorene kan samarbeide med kommunene innenfor dette feltet.  Hvordan kommunene kan løse utfordringer ved hjelp av SLT-modellen stod i fokus i gruppearbeidet, der SLT-koordinatorene Victoria Hoelstad Borg fra Moss kommune, Randi Hermanrud fra Gjøvik kommune og Vegard Halvorsen fra Indre Østfold kommune stod for innledningen.

thov og forsamlingen
Thov Midtsund Nordbø fortalte om ungdomsstraffen

Ungdomsstraff

 Konfliktrådet er en nyttig samarbeidspartner for SLT. Både med tanke på tilbudet om gjennomrettende prosesser, men også som forvalter av straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Ungdomskoordinator Thov Midtsund Nordbø fra Konfliktrådet i Oslo og Akershus ga en god innføring i sitt arbeid og oppmuntret de nye koordinatorene til å søke samarbeid ungdomskoordinatorene i nærområdet.

Media er en viktig medspiller. Gro Jørgensen, informasjonssjef i Konfliktrådet, ga nyttige tips på hvordan få oppslag og markedsføring gjennom pressen. Helt til slutt fikk koordinatorene en lynrask gjennomgang av tema Tryggere Nærmiljøer og trygghetsvandring.