Første gang han opplevde brann,  var en vinternatt i begynnelsen av januar. Ole våknet av bråk på utsiden av huset, og så at det brant i en handlevogn to meter fra huset. Han sprang ut, og så to mørkkledde personer som løp fra stedet. Ole varslet politiet om hendelsen, men gjerningspersonene var borte da politiet ankom stedet.

I etterkant av hendelsen slet Ole med å få sove – han tenkte mye på hva som kunne skjedd om brannen hadde fått utviklet seg og det tok fyr i sameiet hvor han bor. Både han, samboeren, og de fem andre familiene i sameiet, var sterkt rystet av hendelsen. Ole fryktet at det kunne skje igjen siden media skrev om flere branntilløp i nærområdet.

branntilløp
To ungdommer viste seg å være brannstifterne

Flammer oppetter veggen

En natt i mars skjedde det Ole fryktet;  –  igjen hørte han bråk utenfor, og så at avfallsdunken med papp og papir var påtent, samtidig som han så flammer oppetter veggen på sykehjemmet i nærheten. Han løp ut og ble igjen vitne til to personer som la på sprang. Ole fikk slukket brannen ved sykehjemmet, brannen i pappcontaineren døde imidlertid ut på egen hånd i mellomtiden. Igjen varslet Ole politi og brannvesen. Denne gangen fikk politiet pågrepet brannstifterne, som viste seg å være to unge gutter på 15 år. Ole ble innkalt som vitne i saken, og i avhør innrømmet guttene å ha tent på begge brannene utenfor sameiet, og innrømmet også å stå bak branntilløpet ved sykehjemmet.

Straffesakene ble overført til ungdomsoppfølging i Konfliktrådet. I høst tok Konfliktrådet kontakt med Ole og inviterte han til et gjenopprettende møte med guttene. Ole takket ja til å møte guttene, men var nervøs og spent i forkant av møtet! Samtidig ønsket Ole svar på en del spørsmål, blant annet om hvorfor hans bolig var forsøkt påtent to ganger. Han fryktet at kanskje noen var ute etter han eller andre som bodde der, og Ole hadde også vurdert å flytte da angst og mangel på søvn gjorde det vanskelig å håndtere hverdagen. Ole syntes det var veldig bra at politi og brannvesen ble invitert til møtet

Sterke inntrykk i møtet

 I møtet forklarte de unge brannstifterne at de pleide å stikke ut på nattestid etter at foreldrene hadde lagt seg. De hadde ingen annen begrunnelse for handlingene sine enn at de kjedet seg. Begge guttene anså dette som «guttestreker» og mente at de hadde tatt nødvendige hensyn som skulle forhindre at brannen spredde seg til bygninger rundt. Denne forestillingen ble raskt endret etter brannvesenets og politiets uttalelser. Guttene fikk også en større forståelse av hvilken ressursbruk og samfunnsmessige kostnader «guttestrekene» hadde medført. Men aller sterkest inntrykk på guttene gjorde nok Ole når han fortalte om hvordan handlingene hadde påvirket han i ettertid! For Ole var det godt å få møte «gjerningsmennene» - og se at dette bare var to unge gutter, som i møtet sterkt beklaget og angret på det de hadde gjort. Det var også godt for Ole å bli fortalt at det var helt tilfeldig at de hadde tent på samme sted to ganger. At guttenes foreldre også tok hendelsene svært alvorlig, bidro også til at møtet fikk et godt resultat.

Skrev brev til de øvrige beboerne

Ole var usikker på hvorvidt han ville klare å legge hendelsene bak seg, og få igjen nattesøvnen. Guttene sa seg imidlertid villig til å ta et nytt møte med Ole om han skulle ha behov for det. Guttene ønsket også å beklage overfor de andre naboene i sameiet, om de ønsket det.

Etter to måneder la Konfliktrådet til rette for et nytt møte mellom Ole og guttene. Ole sin samboer var også med i dette møtet. Ole og samboeren fortalte at etter møtet i Konfliktrådet går det nå mye bedre med dem; Ole er tilbake i 80% jobb, begge sover bedre om natten og tør nå å sove uten åpent vindu. Ole har også snakket med alle naboene, og beklaget på guttenes vegne. I møtet spurte guttene om det var noe mer de nå kunne gjøre, og Ole foreslo at de skrev et brev til de andre naboene og beklaget. Guttene forfattet så et brev som Ole ville gi til naboene. På denne måten fikk de ta ansvar overfor alle som hadde blitt berørt av hendelsene.  Og Ole? Han har så absolutt fått livskvaliteten tilbake.

                                           www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut