Skrevet av Espen Endresen, Konfliktrådet i Hordaland

Etter 26 års arbeidsinnsats ved flere av landets fengsler og 13 år ved Hustad leir var det konfliktrådet som skulle få nyte godt av Engelsens kunnskap i pensjonstilværelsen.

-Jeg har alltid likt å jobbe med mennesker og å snakke med mennesker, og ønsket å fortsette med dette etter at jeg ble pensjonist, svarer Engelsen på spørsmålet om hvordan han fant veien inn i meklerkorpset i Hordaland. -Fra mine ulike tillitsverv har jeg vært godt vant til å kommunisere med og håndtere ulike parter, og selv om konfliktrådets metode er en annen enn den jeg var vant med, var den heller ikke fremmed for meg.

Mekler i Bergen som flyr hjem fra syden
Arne Engelsen bor halve året i Spania - men så må han hjem og mekler i konfliktrådet

Nye krav til meklerrollen

Engelsen opplever at meklergjerningen har endret seg markant i de årene han har vært mekler.

-Først og fremst synes jeg at sakene har blitt mer alvorlig, vi mekler flere og flere saker med grove voldshendelser og flere saker med vold i nære relasjoner. Og ikke minst har de nye straffereaksjonene som konfliktrådet håndterer brakt med seg utfordringer i form av stormøter, med og uten berørte parter. Dette stiller nye krav til hvordan vi utfører meklerrollen, sier Engelsen som synes at særlig møter uten berørte parter er utfordrende.

 -Der er jo den tradisjonelle dynamikken mellom parter som møtes ansikt til ansikt borte, og da er det krevende å lede. Det er viktig at vi har fokus på at det grunnleggende i gjenopprettende prosess også skal være tilstede i disse sakene, sier Engelsen som derimot er godt fornøyd med at sakene er blitt mer alvorlige.  

-Det er spennende å mekle vanskelige og alvorlige saker, og kanskje spesielt å legge til rette for samtaler der det handler om vold i nære relasjoner. Vi meklere må være ekstra skjerpet og trå varsomt i disse sakene der folk bor og lever sammen. Men uansett hva slags sak det er, gir det en god opplevelse å ta imot partene når de kommer inn døren, snakke med dem og trygge dem i forhold til det de skal igjennom, påpeker Engelsen.

Konfliktrådet må bli mer synlig

-Når jeg tenker tilbake på menneskene jeg møtte og samtalene jeg hadde gjennom alle mine år i fengslene, skulle jeg ønske at mange av dem jeg traff og snakket med den gangen hadde fått muligheten til å møte berørte av deres handlinger, sier mekleren etter ni år i konfliktrådet.  -Jeg tror det hadde hjulpet mange til å komme videre i livene sine.

Og selv om kjennskapen til og kunnskapen om konfliktrådet med årene nok har blitt bedre, mener Engelsen konfliktrådet har mye å hente på hvordan det gjør seg synlig, også i samfunnet generelt.

-Konfliktrådet må bli flinkere til å gjøre kjent hvordan det kan brukes av ulike parter, synliggjøre hvilken ressurs det er. Dette er først og fremst en oppgave for sekretariatet og for den lokale konfliktrådsadministrasjonen, men vi meklere kan også spille en viktig rolle her, medgir Engelsen med stort engasjement. Han viser til at mange av hans meklerkollegaer har et stort lokalt nettverk og er profilerte i nærmiljøet.  

Konfliktråd i Spania?

Når høstløvet nå har begynt å falle har Arne Engelsen for lengst lagt fra seg meklermappen og returnert til den spanske solen, godt omgitt av andre nordmenn som også er bofaste i varmen i vinterhalvåret.

-Jeg kan godt se for meg at det en dag kan oppstå en egen meklergruppe her nede, sier Engelsen drømmende. -Det bor mange nordmenn i Spania og gjennom samtaler i Sjømannskirken hører jeg stadig om ulike konflikter i det norske miljøet. Konfliktrådet kunne helt klart ha bidratt til å løse opp i noen av disse, avslutter halvårsmekleren, som kanskje en dag blir en helårsmekler om drømmen går i oppfyllelse.

                                                                  www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut