Vafler

Etter å ha snakket om hva som skjedde og hva som var blitt ødelagt, kom de til punktet i møtet hvor de skulle finne ut hvordan guttene kunne gjøre opp for seg. Butikksjefen kom så med forslaget at ungdommene kunne ha vaffel-stand utenfor butikken to lørdager. Formålet var ikke å sette guttene i «gapestokken», men at  guttene skulle få en mulighet til å vise folk i bygda at de også kunne være greie gutter. Guttene og deres foreldre samtykket til forslaget – og slik ble det!

Butikken sponset vaffelrøre og stilte med vaffeljern.  Guttenes oppgave var å steike og dele ut vafler til kundene. En av foreldrene svar også tilstede for å se til at steikingen skjedde på en forsvarlig måte. Guttene (og foreldrene) var veldig innstilt på å gjøre opp for seg på denne måte. En kreativt forslag som ble gjennomført med glans!

                                                   www.konfliktraadet.no