Mens konfliktrådene i Norge får tilsendt mer alvorligere saker enn tidligere og tildeles oppgaver som ungdomsoppfølging og ungdomsstraff, går det totale sakstallet ned. Halvårstallene viser en nedgang fra 3931 saker  i fjor, til 3533 saker i år som fordeler seg på 1746 straffesaker og 1787 sivile saker. I tillegg kommer 72 saker der ungdom følges opp over lengre tid via oppfølgingsteam. (fra 1. juli heter det ungdomsoppfølging)

790 av mottatte saker inneværende år omhandler vold. Andre store sakskategorier er skadeverk (427 saker), naskeri (393 saker), trusler (376 saker) og nærmiljøkonflikter (324 saker) samt krenkelse/mobbing (184 saker).

24 saker som omhandler seksualkriminalitet, ble oversend konfliktrådene som tilrettelegger et møte mellom partene etter at det er avholdt flere forhåndssamtaler.

Oppfølgingsteam omfatter ungdom fra 15-18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Av de 72 ungdommene som fikk iverksatt denne typen oppfølging i løpet av første halvår, har 28 begått vold. Til sammen har de 104 lovbrudd bak seg. Det er flest oppfølgingsteam i Oslo/Akershus og Nord-Trøndelag.

Den største gruppa påklagede i konfliktrådene er mellom 16-18 år og det er flest menn. Totalt antall påklagede så langt i 2014 viser 4191 påklagede der 1281 er kvinner. Det har i alt vært 294 saker med ungdom under 15 år.

2026 avtaler er inngått i første halvår. Disse fordeler seg mellom arbeidsavtale, erstatningsavtale eller forsoningsavtale.

Politiet er hovedleverandør av straffesaker til konfliktrådene. Når partene møtes   får offeret anledning til å sette ord på følelser rundt det som har skjedd, mens påklagede får mulighet til å ta ansvar og gjøre opp for den ulovlige handlingen. Kategorien sivile saker omhandler barn under 15 år samt konflikter som alle kan melde inn. Landets 22 konfliktråd har drøyt 600 meklere.

Kontaktpersoner:

Informasjonssjef Gro Jørgensen  tlf: 22 77 70 17/mob 918 84 571 gro.jorgensen@konfliktraadet.no

Direktør Per Andersen   mobil 480 66 713       per.andersen@konfliktraadet.no

                                             

Tips en venn Skriv ut