Mekleren vil ta kontakt med deg og andre parter for å avtale tid for meklingsmøtet. Konfliktrådet har kort behandlingstid. Ved behov vil mekleren tilby deg en forsamtale for å informere om møtet der du kan stille de spørsmålene du måtte ha. Du kan selvsagt også be om en samtale. I noen saker vil konfliktrådet foreslå at flere enn bare de som er direkte involvert, møter. Et møte i konfliktrådet kan derfor ha fra to til mange deltakere. Behovet for å ha med støttepersoner vil avklares i forsamtalen. Partene kan ikke møte med advokat.

Er partene under 18, år har foreldre og verge rett til å være til stede, og de skal også underskrive en eventuell avtale.

Det er frivillig å møte i konfliktrådet. Partene har rett til å trekke seg både før og under møtet. Dersom saken har kommet fra politiet, vil den i så fall bli sendt tilbake med beskjed om at saken ikke er løst.