hyttebilde web 2[1]

hyttemaling 2 web ingress
Uenigheter kan oppstå på hytta blant annet når det gjelder vedlikehold og flere eiere

Av Ane Kathrine Tragethon

Hyttefeltene er blitt mange og det bygges tettere nå enn hva det ble gjort i tidligere tider. Dessuten har andelen ferieleiligheter i borettslag eller sameier økt betraktelig på flere av de tradisjonelle feriedestinasjonene på fjellet og ved sjøen. Dette gir tettere naboskap og muligens flere saker å enes om med naboen.

På samme måte som nabokonflikter kan oppstå hjemme, kan slik konflikter vel så gjerne utvikle seg der hytta eller ferieleiligheten ligger. Konfliktrådet mottar mange nabokonflikter hvert år, også når det gjelder nabokonflikter på feriestedet. Konfliktrådets meklere har bistått parter i møter som omhandler store trær, skremmende hunder, støy, vond lukt, gjerder og annet.

Hyttekonflikten kan også dreie seg om uenigheter med grunneier eller fastboende om bruksrett av vei, brygge eller parkeringsplass. Slike konflikter kan også som bero på misforståelser og uvitenhet rundt gjeldende regler i feriekommunen, men da klimaet er for å snakke sammen har blitt dårlig er det vanskelig å oppklare dette. Konfliktrådet kan da være en bidragsyter til å nullstille og til å skape et rom med rammer for å snakke ut og oppklare misforståelser og uklarheter.

Mekling skjer lokalt – også i hyttekommunen

Det er gratis å benytte seg av konfliktråd.  I konfliktrådet blir partene enige om hva som må til for å bedre situasjonen og relasjoner i et naboskap eller i en familie kan gjenopprettes i større grad. En langvarig prosess i rettsapparatet ender kanskje opp med å fastslå rett og galt, som i flere tilfeller er viktig og riktig. Men det er ikke sikkert avgjørelsen bidrar til bedring av relasjon og økt trivsel på hytta.

Konfliktrådet har meklere i hele landet og et konfliktrådsmøte kan derfor finne sted i hyttekommunen, dersom partene ønsker det. Konfliktrådet gjennomfører også hvert år mange møter mellom parter som bor i forskjellige deler av landet. Dette foregår da på skjerm med en mekler til stede hos hver av partene. Konfliktrådet er med andre ord der konflikten er, om dette er hjemme eller på hytta.

                                                                           www.konfliktraadet.no