At mange er på jakt etter bolig viser antall annonser der mange – særlig unge – søker etter et sted å bo. For de som har hus eller ledig leilighet til utleie er pengene en kjærkommen inntekt. Men når flere leier ut, øker også antall klager. Tall fra Forbrukerrådet for 2016 viser at de mottok ca. 70 000 henvendelser om leieforhold. 

Arna jpg
Arna Beate Hansen - leder i Konfliktrådet i Troms

Ikke godt nok forarbeid

Også i konfliktrådet – som er en gratis instans der det er mulig å finne en løsning uten å gå via domstolen – merker de en økning. I følge lederen i Konfliktrådet i Troms, Arna B. Hansen dreier mange av konfliktene seg om økonomi, altså leiepris og depositum, mens andre går på uenigheter i bruk av fellesområder og parkeringsplasser. Hun tror at økningen i denne type saker skyldes at huseierne ikke er gjort nok forarbeid.

- De som leier ut kjellerleiligheten sin har ikke satt seg inn i hvilke krav som stilles til utleier og hva de faktisk forplikter seg til ved utleie. Mitt beste råd er at leieforhold kontraktfestes og tinglyses, sier Arna B. Hansen som har nok et godt råd - kontakt konfliktrådet hvis konflikter oppstår. 

-Da sitter utleier og leiebeboer ved samme bord sammen med en mekler. Det viser seg ofte at i slike møter kommer partene fram til en løsning de begge kan godta. Å maile fram og tilbake – eller sende sinte sms`er -  fører sjelden til noe godt, sier konfliktrådslederen som også påpeker at det er mange penger å spare hvis løsningen kommer i meklingsmøtet i stedet for at advokater kontaktes.

Hvem skal ha hagemøbler hvor

Det finnes klare regler for hvordan depositum skal håndteres. Pengene skal inn på en egen konto som først gjøres opp når leieforholdet opphører. Utenom det dreier mange konflikter seg om ute- og fellesareal. Kanskje særlig når huseiere seksjonerer ut deler av sitt hus til utleie.

-Her har vi erfart flere saker med uavklarte forhold.  Hvem skal ha hagemøblene hvor? Kan noen bygge en platting eller sette opp en levegg? Kan hunden være i hele hagen? Hvordan skal parkeringen være? Slikt kan det bli uenighet om.

Konfliktrådet har også opplevd saker der de involverte tyr til kraftige virkemidler - i forkant av at saken kommer til konfliktrådet.

-Vi har hørt om saker der veranda og levegg er blitt revet  av beboere som mente det ikke var berettiget å bygge veranda eller å sette opp levegg. Vi har opplevd at innkjørsel og inngangsdør har blitt stengt inne ved hjelp av snø som er blitt dumpet der på grunn av uenighet om parkering og adkomst, sier konfliktrådslederen i Troms.

                                                                     www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut