Stadsadvokat Kaia Strandjord  og ungdomskoordinator Sarmed Saify

Stadsadvokat Kaia Strandjord og ungdomskoordinator Sarmed Saify

Av Ketil Leth-Olsen

Det var Adresseavisa som arrangerte debatten, og foruten å gi et bilde av det som skjer i dagens samfunn – og særlig Trondheim, ble det fokus på hvor unge mange av gjerningspersoner er. Når de er i alderen helt ned til 15 år, er det et signal på at mye har sviktet i det tverrfaglige forebyggende arbeidet?

Deltakere i debatten var foruten Sarmed Saify, ungdomskoordinator, Konfliktrådet Trøndelag, Arve Nordtvedt, politistasjonssjef i Trondheim, Kaia Strandjord, Statsadvokat i Trøndelag, Karim Essahli, Uteseksjonen i Trondheim og Thomas Mjølhus, konstituert kommunalsjef for barne- familietjenesten ved Trondheim kommune.

Opptaket av paneldebatten kan sees her:

https://www.facebook.com/LitteraturhusetiTrondheim/videos/307503947151824

Møtet ble avsluttet ved at politistasjonssjef fikk spørsmål om det er mulig å snu denne negative utviklingen. Svaret er at nøkkelen er tverrfaglig samarbeid og mer kunnskap om de bakenforliggende årsakene om hvorfor ungdom velger å bruke vold. Politiet minnet også om at til tross for økende frekvens av ran og grov vold begått av barn og unge, er Trondheim en trygg by, både i norsk sammenheng og ikke minst i internasjonal sammenheng. Risikoen for å bli utsatt for vold og ran i Norge er veldig liten.