Er du en engasjert person med ledig tid og lyst på nye utfordringer?

Konfliktrådet i Buskerud

 Vi søker etter meklere til Drammen, Hønefoss, Kongsberg og Hurum. Andre kommuner kan også være aktuelle. Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter.

 

Konfliktrådet er en legmannsordning der det ikke stilles formelle krav til utdanning eller praksis, men der det legges stor vekt på personlig egnethet. Konfliktrådet i Buskerud har i dag ca. 20 meklere.

Meklerne oppnevnes for fire år og vi søker etter personer som har interesse for, og tid til vervet. Søkerne må være over 18 år, ha god vandel og mestre norsk godt både skriftlig og muntlig.

Konfliktrådet tilstreber en bredt sammensatt meklergruppe med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn som avspeiler det lokalsamfunn der tjenesten tilbys. Personer med annen etnisk bakgrunn oppfordres spesielt til å søke.

For kandidater som etter et intervju vurderes som aktuelle vil det være obligatorisk grunnopplæring i Drammen 22.-25. januar 2018 (4 dager) og 12.-14. mars 2018 (3 dager), før en eventuell oppnevning.

Å være mekler i konfliktrådet er ingen jobb, men et verv. Utøvelse av vervet godtgjøres for tiden med kr. 195 pr. time og foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid.

 For nærmere informasjon ta kontakt med Lars Otto Justad på tlf. 22 77 70 93/40 04 85 79 Helene Støversten på telefon 22 77 70 11/ 45 63 69 68 eller e-post buskerud@konfliktraadet.no.

Søknadsfrist: 6. november 2017

Søknadsskjemaet finner du her: www.konfliktraadet.no/buskerud

Tips en venn Skriv ut