lars otto portrett 2

Et lite panel med eksperter skal svare og gi råd – og her er Konfliktrådet selvfølgelig representert.  Lars Otto Justad fra Konfliktrådet Sør-Øst vil gi råd om en annet type løsning enn det kanskje advokaten vil gi.

Det er slitsomt å ikke kunne hilse på naboen, og Konfliktrådet bistår med dialog for å finne en løsning alle kan godt. Konfliktrådet er gratis, har kort behandlingstid og har ca. 750 nabokonflikter årlig.