Ledig verv som mekler i Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland.

Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordaland søker etter flere engasjerte mennesker til 4 ledige meklerverv. Menn oppfordres til å søke. Det er spesielt behov for meklere i følgende kommuner; Bømlo, Fitjar og Etne.

Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland dekker 13 kommuner med sine tjenester. Det er kommunene Bømlo, Fitjar, Stord, Sveio, Haugesund, Karmøy, Utsira, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal.

Konfliktrådet har 3 ansatte i administrasjonen, og 22 meklere fordelt i kommunene. Administrasjonen er lokalisert i Haugesund.

En meklers oppgave er å legge til rette for dialog mellom parter som opplever en konflikt, et straffbart forhold, eller på en eller annen måte har en utfordrende eller krevende situasjon seg imellom. Meklerne oppnevnes for 4 år, men kan søke om å bli reengasjert. De fleste sakene mekles lokalt i den kommunen partene bor. Konfliktrådet tilstreber en bredt sammensatt meklergruppe med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn.

Det kreves ingen spesiell utdannelse, men vi legger stor vekt på personlig egnethet. Søkere må vise interesse for, og ha tid til å inneha vervet. Mekleren må ha evnen til å være upartisk og ønske om å gjøre en innsats av samfunnsnyttig karakter.

Obligatorisk grunnopplæring uke 18 (2-5.5) og uke 23 (6.6 – 8.6) i Stavanger vil bli gitt før eventuell oppnevning. I tillegg forventes det deltagelse på to meglersamlinger pr. år, vanligvis en kveld eller dagssamling om våren, samt en samling med overnatting på høsten. Ansatte gir råd og veiledning i enkeltsaker, og det legges opp til kollegaveiledning.

Godtgjørelse etter fastsatt timesats kr 195.-, og dekning av transportutgifter etter statens satser. De fleste meklingene foregår på ettermiddags- og kveldstid. Meklere som også kan mekle på dagtid er ønskelig. Vervet skal la seg kombinere med annet arbeid. Studenter og pensjonister er også velkommen som søkere.

For mer informasjon, ta kontakt med Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland.

Leder Mona Snørteland Staveland, tlf 22777109/91671709 haugalandogsunnhordland@konfliktraadet.no

Søknadsskjema finner du på http://www.konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

Tips en venn Skriv ut