Konfliktrådet i Troms søker meklere

Konfliktrådet i Troms søker etter nye meklere i følgende kommuner: Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Karlsøy, Lyngen, Kåfjord, Storfjord, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken og Berg.

Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling som metode.
Konfliktrådet er en legmannsordning der det ikke stilles formelle krav til utdanning eller praksis, men det legges stor vekt på personlig egnethet. Konfliktrådet i Troms har i dag 22 meklere.

Vi ønsker en bredt sammensatt meklergruppe med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn som gjenspeiler lokalsamfunnet der du bor. Personer med annen etnisk bakgrunn oppfordres til å søke.

Meklerne oppnevnes for fire år og vi søker etter personer som har interesse for, og ikke minst tid til vervet. Søkerne må være over 18 år, ha plettfri vandel, og god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Obligatorisk grunnopplæring (4+3 dager) vil bli gitt før oppnevning, samt regelmessig oppfølging, individuelt og sammen med de andre meklerne i konfliktrådet.

Vervet godtgjøres for tiden med kr. 195 pr. time og foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid.

Å være mekler er ingen jobb, men et verv som godtgjøres.

Søknadsfrist 19.01.2019.

For nærmere informasjon ta kontakt på tlf. 40036676 Hans Chr Askheimer. E-post: troms@konfliktraadet.no  

 

Du finner søknadsskjema på vår nettside - www.konfliktraadet.no

Konfliktrådet i Salten og Helgeland søker meklere

Konfliktrådet i Salten og Helgeland søker etter nye meklere i Bodø, Meløy, Fauske, Vefsn og Rana.

Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling som metode.Konfliktrådet er en legmannsordning der det ikke stilles formelle krav til utdanning eller praksis, men det legges stor vekt på personlig egnethet. Konfliktrådet i Salten og Helgeland har i dag 45 meklere.Vi ønsker en bredt sammensatt meklergruppe med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn som gjenspeiler lokalsamfunnet der du bor.Personer med annen etnisk bakgrunn oppfordres til å søke.

Meklerne oppnevnes for fire år og vi søker etter personer som har interesse for, og ikke minst tid til vervet. Søkerne må være over 18 år, ha plettfri vandel, og god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Obligatorisk grunnopplæring (4+3 dager) vil bli gitt før oppnevning, samt regelmessig oppfølging, individuelt og sammen med de andre meklerne i konfliktrådet.

Vervet godtgjøres for tiden med kr. 195 pr. time og foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid.

Å være mekler er ingen jobb, men et verv som godtgjøres.

Søknadsfrist 26.01.2019.

For nærmere informasjon ta kontakt på tlf. 22 77 74 22 Morten Daleng, tlf. 22 77 74 21 Kari Vik eller Mona Hammerfjeld mob. 97 51 33 36.

E-post: salten@konfliktraadet.no og helgeland@konfliktraadet.no

Du finner søknadsskjema på vår nettside - www.konfliktraadet.no