Vil du bli mekler i Sogn og Fjordane?

Konfliktrådet i Sogn og Fjordane søker etter nye meklere i hele fylket. Vi har et særlig behov for meklere bosatt i Årdal, Lærdal, Høyanger, Flora, Vik og Eid kommune.

Meklerens oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene gjennom mekling og andre gjenopprettende prosesser.

Meklerne oppnevnes for fire år og vi søker etter personer som har interesse for, og ikke minst tid til vervet. Søkerne må være over 18 år, ha stemmerett ved kommunevalg, ha god vandel og god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Konfliktrådet er en legmannsordning der det ikke stilles krav til én spesiell utdanning eller praksis, men det legges stor vekt på personlig egnethet.

Personer med annen etnisk bakgrunn er ønsket i meklergruppen.

 

Det vil bli gitt grunnopplæring før oppnevning gjennom grunnkurs 16.-19. september og 26.-28. november. Det vil være regelmessig oppfølging, både individuelt og sammen med de andre meklerne i Konfliktrådet.

 

Arbeidet godtgjøres for tiden med. kr. 195 pr. time og foregår stort sett på ettermiddag- og kveldstid.

Konfliktrådenes grunnverdier er: Kvalitet, Nytenkende og Tro på mennesket.

 

Du finner søknadsskjema på http://www.konfliktraadet.no/sogn-og-fjordane.311385.no.html

 

Søknadsfrist: 1. juli

For nærmere informasjon ta gjerne kontakt på tlf. 90 67 93 84

Vil du bli mekler i Hordaland?

Konfliktrådet i Hordaland søker etter nye meklere i hele fylket. Vi har et særlig behov for meklere bosatt på Voss, Bergen, Hardanger, Fusa og Nord-Hordaland.

Meklerens oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene gjennom mekling og andre gjenopprettende prosesser.

Meklerne oppnevnes for fire år og vi søker etter personer som har interesse for, og ikke minst tid til vervet. Søkerne må være over 18 år, ha stemmerett ved kommunevalg, ha god vandel og god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Konfliktrådet er en legmannsordning der det ikke stilles krav til én spesiell utdanning eller praksis, men det legges stor vekt på personlig egnethet.

Personer med annen etnisk bakgrunn er ønsket i meklergruppen.

 

Det vil bli gitt grunnopplæring før oppnevning gjennom grunnkurs 16.-19. september og 26.-28. november. Det vil være regelmessig oppfølging, både individuelt og sammen med de andre meklerne i Konfliktrådet.

 

Arbeidet godtgjøres for tiden med. kr. 195 pr. time og foregår stort sett på ettermiddag- og kveldstid.

Konfliktrådenes grunnverdier er: Kvalitet, Nytenkende og Tro på mennesket.

 

Du finner søknadsskjema på http://www.konfliktraadet.no/hordaland.311377.no.html

Søknadsfrist: 1. juli

For nærmere informasjon ta gjerne kontakt på tlf. 90 67 93 84

Vil du bli mekler i Vestfold?

Konfliktrådet i Vestfold søker etter nye meklere som er bosatt i Tønsberg og Sandefjord kommune.

 Meklerens oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene gjennom mekling og andre gjenopprettende prosesser.

Meklerne oppnevnes for fire år og vi søker etter personer som har interesse for, og ikke minst tid til vervet. Søkerne må være over 18 år, ha stemmerett ved kommunevalg, ha god vandel og god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Konfliktrådet er en legmannsordning der det ikke stilles krav til én spesiell utdanning eller praksis, men det legges stor vekt på personlig egnethet.

Personer med annen etnisk bakgrunn er ønsket i meklergruppen.

Konfliktrådet har ca. 25 meklere i Vestfold.

Det vil bli gitt grunnopplæring før oppnevning gjennom grunnkurs 3.-6. september og 29.-31. oktober. Det vil være regelmessig oppfølging, både individuelt og sammen med de andre meklerne i Konfliktrådet.

 

Arbeidet godtgjøres for tiden med. kr. 195 pr. time og foregår stort sett på ettermiddag- og kveldstid.

Konfliktrådenes grunnverdier er: Kvalitet, Nytenkende og Tro på mennesket.

 

Du finner søknadsskjema på: www.konfliktraadet.no/vestfold/.

Søknadsfrist: 14.juni.

For nærmere informasjon ta gjerne kontakt på tlf. 33 50 74 10.

Meklere til Sandnes, Klepp, Time, Hå, Strand og Eigersund

Det er nå behov for en ny meklere i kommunene Sandnes, Klepp, Time, Hå, Strand og Eigersund. Søkere må ha bostedsadresse i en av disse kommunene. I flg. Konfliktrådsloven blir mekleren oppnevnt for 4 år, men med mulighet til reengasjement.

Dette er ikke en stilling, men et lønnet verv. Søkerne må være over 18 år, og ha plettfri vandel. Det legges vekt på personlig egnethet.

Det forutsettes at kandidaten gjennomgår vårt opplæringsprogram. Oppnevning foregår etter grunnopplæring. Etter oppnevning forventes det deltagelse på 2 samlinger/kurs i året.

Meklingen foregår hovedsakelig etter ordinær arbeidstid, og lokalt. Det kan være aktuelt å mekle i andre kommuner enn den kommunen en er oppnevnt for.

Godtgjørelse etter satser fastsatt av justisdepartementet.

Vennligst benytt søknadsskjema fra konfliktrådets hjemmeside. CV uten vedlegg kan sendes på epost til anne.lea@konfliktraadet.no

Søknadsfrist: 24.mai 2019.

Spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Anne Lea, tlf 45971503  /90680832 eller på epost til anne.lea@konfliktraadet.no  Hjemmeside: www.konfliktraadet.no  

Telemark trenger meklere i Grenland

Konfliktrådet i Telemark søker nye meklere til vårt Grenlands-korps

Som mekler for konfliktrådet i Telemark vil du tilhøre et meklerkorps på

20 meklere. Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom ulike parter. Både

straffesaker overført fra politiet og øvrige saker der publikum henvender seg direkte til

konfliktrådet. Meklingsmøtet foregår i hjemkommunen. Ordningen er gratis.

Meklerne oppnevnes i et lønnet verv for 4 år, og det er ønskelig med meklere i alle

aldersgrupper. Søkere må være fylt 18 år. Det kreves ingen spesiell utdannelse, men det  

legges stor vekt på personlig egnethet. Det gis full opplæring.

Det søkes etter personer som har interesse for og tid til vervet.  Det lar seg fint gjøre å

kombinere vervet ved siden av annen jobb.

Høres dette spennende ut?

Ta kontakt med Konfliktrådet i Telemark på tlf: 35 11 15 70 eller på

mail: telemark@konfliktraadet.no    

 evn. send søknadskjema http://www.konfliktraadet.no/telemark.311389.no.html

 

Søknadsfrist: 26.04.2019