Meklere til Sandnes, Klepp, Time, Hå og Eigersund

Det er nå behov for en ny meklere i kommunene Sandnes, Klepp, Time, Hå og Eigersund. Søkere må ha bostedsadresse i en av disse kommunene. I flg. Konfliktrådsloven blir mekleren oppnevnt for 4 år, men med mulighet til reengasjement.

Dette er ikke en stilling, men et lønnet verv. Søkerne må være over 18 år, og ha plettfri vandel. Det legges vekt på personlig egnethet.

Det forutsettes at kandidaten gjennomgår vårt opplæringsprogram. Oppnevning foregår etter grunnopplæring. Etter oppnevning forventes det deltagelse på 2 samlinger/kurs i året.

Meklingen foregår hovedsakelig etter ordinær arbeidstid, og lokalt. Det kan være aktuelt å mekle i andre kommuner enn den kommunen en er oppnevnt for.

Godtgjørelse etter satser fastsatt av justisdepartementet.

Vennligst benytt søknadsskjema fra konfliktrådets hjemmeside. CV uten vedlegg kan sendes på epost til anne.lea@konfliktraadet.no

Søknadsfrist: 24.mai 2019.

Spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Anne Lea, tlf 45971503  /90680832 eller på epost til anne.lea@konfliktraadet.no  Hjemmeside: www.konfliktraadet.no  

Telemark trenger meklere i Grenland

Konfliktrådet i Telemark søker nye meklere til vårt Grenlands-korps

Som mekler for konfliktrådet i Telemark vil du tilhøre et meklerkorps på

20 meklere. Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom ulike parter. Både

straffesaker overført fra politiet og øvrige saker der publikum henvender seg direkte til

konfliktrådet. Meklingsmøtet foregår i hjemkommunen. Ordningen er gratis.

Meklerne oppnevnes i et lønnet verv for 4 år, og det er ønskelig med meklere i alle

aldersgrupper. Søkere må være fylt 18 år. Det kreves ingen spesiell utdannelse, men det  

legges stor vekt på personlig egnethet. Det gis full opplæring.

Det søkes etter personer som har interesse for og tid til vervet.  Det lar seg fint gjøre å

kombinere vervet ved siden av annen jobb.

Høres dette spennende ut?

Ta kontakt med Konfliktrådet i Telemark på tlf: 35 11 15 70 eller på

mail: telemark@konfliktraadet.no    

 evn. send søknadskjema http://www.konfliktraadet.no/telemark.311389.no.html

 

Søknadsfrist: 26.04.2019