Lovgrunnlag

Konfliktrådets virksomhet er regulert av Lov om konfliktrådsbehandling.pdf  og straffeprosessloven. Ungdomsstraffen ble vedtatt av Stortinget i 2011 ved endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven og trådte i kraft 1. juli 2014. Føringer i lov og rundsskriv avgjør hvilke saker påtalemyndigheten kan overføre til konfliktrådet, jfr. blant annet Riksadvokatens rundskriv (se lenke til høyre)

Tips en venn Skriv ut