Håndbok bilde

Av Joakim Hope Soltveit

 Vi har også mulighet til å gi et konkret bidrag til utvikling av gjenopprettende prosesser (restorative justice) internasjonalt og sørge for god fagutvikling og kvalitet i tråd med internasjonale samarbeidsparter som European Forum for Restorative Justice (EFRJ). Vi vil også ha anledning til å bruke den oversatte versjonen av meklerhåndboka til å enklere svare ut internasjonale henvendelser om konfliktrådene og dele kunnskap om mekling og konfliktrådet med innbyggere som ikke har norsk som førstespråk, men behersker engelsk.

Meklerhåndboka og EFRJ fyller 20 år

I år 2000 så dagens variant av meklerhåndboka først dagens lys og har siden gjennomgått en mengde oppdateringer, hvor den siste ble gjennomført i år.  Les her

Håndboka er basert på internasjonale føringer fra FNs Handbook on Restorative Justice, EFRJ Practice guide and values, Council of Europe Recommendations og vår egen Nils Christies tanker og verdisett, samt omfattende erfaring fra praksis.

EFRJ fyller også 20 år i år og vi er glade for å bidra inn i det internasjonale arbeidet med gjenopprettende prosesser. Og kanskje oversettelsen til engelsk gjør at vi kan knytte til oss nye samarbeidsparter slik at enda flere kan få tilgang til og benytter seg av gjenopprettende prosesser.

Ønsker du å dele den engelske versjonen med relevante aktører kan du laste den ned her

Lenke til nedlastning av den norske versjonen finner du her