Metoden tar utgangspunkt i at mennesker som er uenige eller har en utfordrende relasjon kan møtes ansikt til ansikt. Målet er at partene kan sette ord på det som er vanskelig og selv bidra med en løsning for å få det bedre. Grunnprinsippene sier hvordan metoden utføres og angir standarder for hvordan meklere skal utføre sitt verv og ivareta parter som møter i konfliktrådet.

Originalutgaven av meklerhåndboka ble først publisert i år 2000 og har blitt oppdatert fortløpende. I vår har Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) gjennomført den seneste oppdateringen av meklerhåndboka. I tillegg har Sekretariatet for konfliktrådene laget en egen veileder til meklere for møter i gjenopprettende prosesser i vold i nære relasjoner som bygger på tidligere veiledere.

Synliggjøring av konfliktrådets arbeid

Dette er første gang vi publiserer meklerhåndboka på nett. En av grunnene til at vi publiserer meklerhåndboka er at vi ønsker å synliggjøre hvordan møtene i konfliktrådet blir gjennomført og hva parter kan forvente av en mekler i konfliktrådet. Dette henger sammen med en undersøkelse utført av Opinion som ble gjennomført i begynnelsen av 2019.

Undersøkelsen tok for seg kjennskap, holdninger og tilliten til konfliktrådet. Tre av fire sier at de har hørt om konfliktrådet og nesten alle er positive. Samtidig er det mange som ikke vet at for eksempel halvparten av sakene i konfliktrådet er straffesaker oversendt fra politiet.  

Samarbeidsparter har nå en mulighet til å få innsikt i metoden i konfliktrådet og grunnprinsippene som ligger bak møtene. Lokale konfliktråd kan kontaktes for å høre om en sak kan egne seg og på www.konfliktraadet.no finnes kontaktinformasjon.

Meklerhåndboka finner du her:

http://kriminalitetsforebygging.no/wp-content/uploads/2019/07/Meklerhåndboka-28.-juni-2019.pdf

Veileder Vold i nære relasjoner

http://kriminalitetsforebygging.no/wp-content/uploads/2019/07/Veileder-VINR-28.-juni-2019.pdf

 

Tips en venn Skriv ut