Meklerne oppdaget i formøtene at mødrene kunne være en distraksjon i meklingen, og valgte i meklingsmøtet å plassere dem bak jentene slik at fokuset ble på jentene. Det ble skrevet en midlertidig avtale, og avtalt oppfølgingsmøte etter en stund. I den midlertidig avtalen ba påklaget om unnskyldning, og dette ble akseptert av klager. Videre skulle jentene selv ta ansvar og si til vennene sine at de hadde lagt konflikten bak seg, og ordnet opp seg imellom.

Rektor ved skolen ga senere tilbakemelding til politiet at meklingen hadde fungert veldig bra, og at det hadde skjedd en positiv endring i atferden til alle elevene på trinnet. Politiet, som kjenner godt til miljøet, har også gitt tilbakemelding om at det er et helt annet og positivt miljø på skolen etter den vellykkede meklingen. Påtale og politi var også fornøyd med at meklerne og jentene ville ha et oppfølgingsmøte for å sikre kvaliteten og ivareta partene.

                                                    www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut