Konfliktrådet Møre og Romsdal

post.moreogromsdal@konfliktraadet.no

Postadresse: Keiser Wilhelmsgt. 24, 6003 Ålesund

Besøksadresse Ålesund: Keiser Wilhelmgsgt. 24, 6003 Ålesund

Besøksadresse Kristiansund: Storgata 43, (politihuset), 6508 Kristiansund

 

 

Telefon 70 30 06 10

Konfliktrådsleiar Kjartan Skotte 91 75 21 63

Tilbyr mekling i

Møre og Romsdal

 

OBS!

MELDE INN SAK TIL KONFLIKTRÅDET MØRE OG ROMSDAL

Konfliktrådet Møre og Romsdal har i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger iverksatt tiltak for å begrense smittefare. Vi holder vårt kontor fysisk stengt inntil videre, men holder vår aktivitet oppe så langt det lar seg gjøre via hjemmekontor.  Om kort tid vil vi kunne gjennomføre mekling på telefon eller videoløsninger.

 Det er fullt mulig å melde inn saker, og vi vil opprettholde korrespondanse på telefon og e-post for best mulig å forberede saker og komme raskt i gang når tiltakene opphører.

Har du en sak du ønsker å melde inn direkte kan du gjøre det på vår nettside www.konfliktraadet.no via «knappen» Meld inn en sak til konfliktrådet.

Eller du kan ta kontakt via post.moreogromsdal@konfliktraadet.no  evn. telefon 70 30 06 10,  for eksempel om du ønsker å drøfte om saken din vil egne seg for konfliktrådsbehandling. Om du velger å sende en e-post er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon.