RUS 2

Av Ketil Leth-Olsen.

Som 11 åring røkte Dawid sin første hasj. Han bodde da i Polen, hadde en alkoholisert far og vanket store deler av fritiden i et destruktivt miljø med eldre kamerater.  Dawid vært innlagt på institusjoner og rehabiliteringssenter. Han har vært avhengig av cannabis, alkohol, benzodiasepider, opiater og har brukt de fleste rusmidler.  

Et helvete å være rusfri

Dawid har flere voldsdommer mot seg – også mot politiet. Han truet dem med å si at han skal ta en politibetjent når han ikke er i uniform, ropt «jælva purkefaen» og truet med   å tenne på hjemmet til en politiansatt.  Da han ble løslatt fra fengsel for to år siden gikk det kun noen få timer, til han var på ruskjøret igjen – og etter en uke ble han pågrepet på nytt av politiet.  I dag er han oppgitt over oppførselen sin, og reflekterer over hvor langt nede han har vært og hvordan rus har vært en enorm trigger og forsterket hans aggresjonsproblemer. Han var så ruset at han kun husker bruddstykker av episodene, men erkjente straffeskyld for alle forholdene.

-Det verste med rus, er at det er et helvete å være rusfri. Kroppen og hodet jager etter rusen og alt jeg tenker og gjør i løpet av et døgn handler om narkotika, sier Dawid som ikke bruker barndommen som en unnskyldning, men som tror at mye av hans problemer har å gjøre med oppveksten hos en rustynget og voldelig far. Dette er også årsaken til at mor og barn måtte flykte fra Polen til Norge.

RUS 3
Dawid ønsker å bygge en god relasjon til sin nevø i framtiden. (Illustrasjon)

Forbilde for nevøen

En vekker ble det da hans søster ble mamma for kort stund tilbake. Dawid som selv har vokst opp uten gode forbilder, bestemte seg for at han som onkel skulle framstå som det motsatte for sin tre måneder gamle nevø. Dawid sier selv at det er en medvirkende årsak til at han nå er blitt en helt annen person, både mentalt og fysisk enn han var for bare et halvt år siden. Han sier at «topplokket» har endret seg, og han ser mange flere positive løsninger i livet. Muligheten for endring har han brukt godt, etter at han fikk 90 dagers betinget fengsel med vilkår om ett års oppfølging i konfliktråd samt to års prøvetid.

Denne reaksjonen består av et møte i konfliktrådet, utarbeidelse av en individuelt tilpasset plan med krav som må oppfylles - og oppfølging av planen. Oppfølgingsteamet består av personer fra ulike etater sammensatt ut fra hvilke behov lovbryteren har. Konfliktrådet har ansvaret for at planen gjennomføres.  

I løpet av seks måneder Dawid har vært i gang med oppfølgingen, har han endret kosthold, trening og livsstil, og framstår nå som en sunn og veltrent gutt. Han leverer rene rusprøver og møter pliktoppfyllende opp på alle tiltak som er satt i straffegjennomføringen.  I møtene får han jevnlig skryt av oppfølgingsteamet fra NAV, PUT, Trondheim kommune og Konfliktrådet.

Noen må mase

I vanskelige situasjoner trenger alle støttepersoner. Søster og svoger til Dawid har vært sentrale støttespillere, både som samtalepartnere og ikke minst i treningssammenheng. De motiverer han, legger opp treningsprogram, kosthold - og er blitt en forlenget del av oppfølgingsteamet. På spørsmål om det nytter at andre maser og pusher han, er han klar i svaret.

 -Det føles ikke alltid så bra der og da, men hadde ingen mast på meg – og alt var fullstendig opp til meg selv, hadde det nok gått galt.  Det er jo ikke alltid like enkelt å mase på seg selv. Det har nok vært viktig at de i oppfølgingsteamet og nettverket har pushet meg.

RUS 1
Dawid mener at han trenger struktur i hverdagen for å holde seg unna rusen. (Illustrasjon)

Setter stor pris på oppfølgingsteamet

Dawid sier det er viktig å ha en sentral kontaktperson i oppfølgingsteamet. En som over tid kan være der å snakke om vanskelige situasjoner, men også prate løst og fast om dagligdagse ting i livet. Andre i oppfølgingsteamet kan bistå i tema som rusutfordringer og sårbare tema. Veilederen i NAV som følger opp et viktig arbeidstiltak der han skal få praksis som gravemaskinfører.

I oppfølgingsplanen står det også at han skal avgi ukentlige rusprøver. Dawid kan ikke få understreket hvor viktig dette punktet er, da han helt sikkert hadde blitt fristet av venner og av suget etter rus.  

-Rusprøver gjør at jeg holder meg unna rusmiljøet, sier Dawid som forteller at i omgang med gamle kompiser, bruker han begrepet «straff» som en unnskyldning til ikke å ruse seg eller bli med andre på noe dumt. Rammene han er ilagt er strenge og har klare konsekvenser, men han innser at struktur, rutiner og et A4 liv fungerer for han og er nødvendig.

Hva kan gå galt?

-Det handler mye om mine egne holdninger. Dersom jeg fortsetter å tro på dette, kommer det trolig til å gå bra. Hvis den andre stemmen i hodet mitt får overta – den som sier at dette er et ork og slit, stemmen som sier at alt blir bedre bare jeg fyrer opp en joint …. Men, nei, disse tankene skal jeg kunne motstå, sier Dawid og legger til at planer om framtida ikke er «hans sterkeste side», han tenker kun tre dager fram.   

Runar Koteng fra «Samur» (Samhandlingstiltak for unge rusmisbrukere i Trondheim kommune) har fulgt Dawid over flere år. Han er klar på at vi må se ungdommen slik de er:   

- For å kunne hjelpe, må vi komme i posisjon – bygge en relasjon - slik at ungdommen er klar for å motta denne hjelpen. Det samme som Dawid opplever her i møtene med Konfliktrådet i Trøndelag. Hvis den som leder møtene og setter kravene til ungdommen, samtidig bygger en god relasjon – vil ungdommen både forstå og respondere bedre i oppfølgingsperioden. Ungdom i Dawids situasjon har opplevd mye vondt og er derfor god til å takle ekstreme situasjoner, også det å bli satt i fengsel. Derfor er det mye viktigere å skape en prosess med kontinuitet, der viktige støttespiller er der over tid – i et strukturert samspill. Dette gir grobunn for positiv læring og utvikling. 

Dawid er enig, og legger til at sammensetningen av oppfølgingstemaet var viktig, for at han skulle lykkes dit han er i dag.  Det hadde vært lettere å sone ferdig fengselsdommen på 90 dager, i stedet for alle kravene i oppfølgingsavtalen som strekker seg over ett år. Han som i forkant av straffegjennomføringen hadde mange fordommer, ser nå at strenge rammer var nødvendig og viktig for at han skulle klare det.

-Jeg har faktisk begynt å like det. Allerede fra det andre møtet følte jeg at ting begynte å falle på plass.