Berit Follestad

Mangeårig meklingskoordinator på videregående skole Berit Follestad, husker godt pilotprosjektet – der det ble satt i gang nasjonale elevmeklingsprosjekter, ett for grunnskolen og ett for videregående opplæring

-Mer enn 600 skoler deltok i prosjektene som ble avsluttet i 2001. Evalueringsrapporten var god. Ansvaret for videreføring av elevmeklingen ble nå overført til skoleeier, forteller Follestad, og dette gjaldt jo hele skolen, så etter hvert ble begrepet skolemekling brukt.

Norsk Forum for skolemekling har eksistert som et nettverk siden 2009, formelt stiftet høsten 2011. Høsten 2013 skiftet forumet navn til Trygg Læring. Trygg læring er en nasjonal, ideell organisasjon som arbeider for et godt psykososialt læringsmiljø og gjenopprettende konfliktarbeid inn mot hele utdanningsløpet, fra barnehage til videregående skole.

-Bidra til en fredskultur og et trygt, inkluderende fellesskap der mobbing, vold og rasisme har dårlige vilkår, er Trygg Læring sin visjon forteller Gunhild Solem, styreleder i Trygg Læring.

Og hun ønsker mange påmeldinger til årets nasjonale elevmeklersamling på Sentralen i Oslo 21. oktober. Dagen er ikke tilfeldig valgt – det er samme dag som FNs Barnekonvensjon feirer 30 år. Filosof og forsker Henrik Syse samt mobbeombudet i Oslo Kjersti Owren er blant innlederne på konferansen.

                                                                                                   www.konfliktraadet.no