Nils portrettv jpg

Nils etter foredrag i Helsinki
Nils Christie skapte alltid engasjement med sine foredrag. Her fra konferansen Europeisk Forum holdt i Helsinki

 «Man burde ikke la konflikter forvitre, de burde brukes. Og de burde brukes og bli nyttige for dem som opprinnelig var involvert i konflikten.» skrev Nils Christie – i sin internasjonalt berømte og fortsatt aktuelle artikkel «Konflikt som eiendom» (1976).