lederforum

Mens vi tidligere var innstilt på å arrangere møter via video - der det var mulig, er dette omgjort i dag. Ingen ordinære meklingsmøter gjennomføres – og det gjelder formøter, oppfølgingsmøter og andre møter i konfliktrådets regi. De neste to ukene vil vi bruke til å legge planer for hvordan meklingsvirksomheten kan gjennomføres dersom unntaksperioden varer over lengre tid. Bruk av telefon- og videokonferanser vil bli vurdert i egnede saker.

 At kontorene våre nå stenger, betyr at direkte publiksumshenvendelser stoppes. Konfliktrådets ansatte har hjemmekontor og kan nås via telefon.  Krisestab er satt og landets konfliktrådsledere har møte med direktør Christine Wilberg (bilde) hver dag for oppdatering.