Informasjonssjef Gro Jørgensen i samtale med direktør for Konfliktrådet Christine Wilberg (t.h) og direktør for Kriminalomsorgen, Lise Sannerud.

– Ja, det er håp for unge lovbrytere

Direktør Christine Wilberg åpnet arrangementet «Unge i konflikt med loven – det er håp!» sammen med direktør for Kriminalomsorgen, Lise Sannerud. De var begge enige om at gjenopprettede prosesser må brukes mer.

ingress Gro j

Konfliktrådet møter du på Arendalsuka

Konfliktrådet er på plass for tredje gang når Arendalsuka åpner mandag 12. august. Lurer du på hvilke type konflikter som kommer til meklingsbordet?  Har du spørsmål eller kommentarer om ungdomsstraffen? Vil du vite mer om hvordan konfliktrådet jobber? Da er du velkommen til å besøke vår stand i Sam Eydes gate 71 i Arendal sentrum i løpet av kommende uke.  Tirsdag og onsdag har vi arrangementer for deg som er engasjert i hvilke virkemidler vi har for å stoppe kriminalitet.   

Christine_Wilberg_ny_direktor

Ny direktør på plass

Konfliktrådets nye direktør, Christine Wilberg (48), startet denne uka. Hun gleder seg til å ta fatt på arbeidet og ser fram til å bli kjent med organisasjonen.

Metoder og grunnprinsipper beskrives i meklerhåndboka

Meklerhåndboka som deler praksis for meklere og gjennomføring av meklingsmøter er revidert og sendt ut på høring til alle konfliktrådene. Meklerhåndboka beskriver metoden - Gjenopprettende prosess - i konfliktrådet og grunnprinsipper som meklere og parter må forholde seg til.

RAndi Berg - mekler - juni

Randi Berg, Svolvær - derfor ble jeg mekler

-Jeg ble mekler fordi jeg alltid har vært interessert i mennesker og deres handlinger i ulike situasjoner.  Jeg har vært meddommer i tingretten i over 30 år, og har erfart at på en slik arena er det aldri kommunikasjon mellom fornærmet og tiltalte.  Har mange ganger tenkt at disse kunne hatt godt av å snakke ut med hverandre.

opinion_hoved3

Tror Konfliktrådene kun er for sivile saker

Tre av fire har hørt om Konfliktrådet, og nesten alle er positive. Samtidig er det mange som ikke vet hva konfliktrådet jobber med, viser en undersøkelse Opinion har gjort.

jonny-kjersti[1]

Målet er at ungdom slutter med rus

En mer forutsigbar og lik praksis overfor barn- og unge som er anmeldt av politiet for bruk og besittelse av ulovlige rusmidler. Det er målet for et treårig rusprosjekt i Trøndelag – et prosjekt initiert og betalt av Fylkesmannen i Trøndelag, og forankret ved Konfliktrådet i Trøndelag. 

Tilbudet til ungdommen er hjelp og støtte til å slutte med rus, i stedet for anmerkning på rullebladet.

ny direktør

Christine Wilberg - ny direktør for konfliktrådene

 Christine Wilberg (48 år) er tilsatt som ny direktør for konfliktrådene. Wilberg jobber i dag i Utlendingsdirektoratet.  

russelue

Eggkasting i russetida endte med politi og konfliktråd

-Jeg visste ikke at det skulle bli så store greier etter eggkasting! Mitt råd til dem som er russ i år er å ikke oppføre seg sånn at det oppstår konflikter – eller at de havner i slagsmål. Det var mye gøy med det å være russ, men også mye «hating» - så jeg vet egentlig ikke hva jeg tenker om den russetida….

Statsekr på talerstol web 2

Statssekretæren åpnet konfliktrådskonferansen

-Det har en stor samfunnsmessig betydning hvis vi kan løse flest mulig konflikter på lavest nivå. Det betyr færre inn i rettsvesenet. Mens domstolen er opptatt av det juridiske, så er deres fokus de menneskelige relasjonene. Jeg vet at mange er godt fornøyd med konfliktrådet, sa statssekretær Torkil Åmland da han åpnet Konfliktrådskonferansen 2019 på Gardermoen.