Valentines-day_jente

Valentines day:

Gylne øyeblikk i meklingsmøter

– Jeg var veldig sint før møtet, men nå ser jeg at dette har vært vanskelig for deg også, sa jenta som møtte gutten som hadde delt bilder av henne i sosiale medier i konfliktrådet.

Knut Skedsmo og Thov Midsund

En god start på jobben for nye SLT-koordinatorer

Samarbeid, erfaring og kunnskap er dekkende for programmet som ble presentert da 23 nye SLT-koordinatorer var samlet til innføringskurs. Kurset er en fast aktivitet som arrangeres hvert år for nye SLT-koordinatorer for å gi dem en god start i jobben. SLT-koordinatorene skal samordne lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet i kommunene.

Gunhild Kristiansen på Innbyggertorget på Nodeland, i nye Kristiansand kommune, ønsker konfliktrådet velkommen til å bruke lokaler  til meklingsmøter.

Konfliktrådet er der du er

Menneske som får tilbod om eit møte i konfliktrådet, treng ikkje reisa langt. Konfliktrådet held møta sine der partar bur.

Et hyggelig gjensyn av ungdom og ungdomskoordinator. Foto: Ketil Leth-Olsen.

Adam gikk fra voldshandlinger til fast jobb:

– Takk til ungdomskoordinatoren for at jeg klarte det

Adam er 17 år. Hans familie kommer fra et sted som ligger øst for Tyrkia, med en kultur svært annerledes enn Norge. Etter en oppvekst med vold og usikkerhet, ble det også en rekke voldepisoder der Adam var gjerningspersonen. Han har ikke tall på hvor mange ganger han har utøvd vold og trusler. For Adam ble ungdomsoppfølging et vendepunkt i livet. – Jeg hadde ikke klart det uten støtte fra ungdomskoordinatoren i konfliktrådet, sier Adam som i dag har fast jobb og et liv med positive utsikter. 

Torsdagsmøte-Kristiansand

Torsdagsmøtet skal hjelpe unge kriminelle med å endre kurs

– Vi måtte finne en løsning på dårlig kommunikasjon, fragmenterte tiltak og etater som skyldte på hverandre, forteller Hans Martin Skovly, seksjonsleder, Funksjon for kriminalitetsforebygging i Agder politidistrikt.

christine wilberg

7383 saker til Konfliktrådet i 2019

Flere får ungdomsstraff

 
Konfliktrådene i Norge mottok 7383 saker i løpet av 2019. Vold- og trusselsaker utgjør en tredjedel av samlet saksmengde. Antall ungdommer som idømmes ungdomsstraff fortsetter å øke. Som tidligere år utgjør narkotika, vold og trusler hovedandelen av lovbruddene for ungdomsstraff og ungdomsoppfølging
statssekretær 1

Ny statssekretær ville lære om Konfliktrådet

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Alf Erik Bergstøl Andersen, valgte Konfliktrådet Oslo som et av de første stedene han besøker siden han tiltrådte for en drøy måned siden. Den ferske statssekretæren fikk en god innføring i mekling, straffereaksjoner for ungdom – og hvilke utfordringer de 12 konfliktrådene og deres 550 meklere har.

Anne Mette Liavaag har vært mekler i Konfliktrådet i åtte år. – Man blir ikke rik av meklervervet, men til gjengjeld får man mye annet verdifullt tilbake, forteller hun.

Derfor er jeg mekler i Konfliktrådet:

Anne Mette Liavaag, Ålesund

– Man blir ikke rik av meklervervet, men til gjengjeld får man mye annet verdifullt tilbake. Jeg mener vervet har bidratt til at jeg har utviklet meg gjennom de åtte årene jeg har vært mekler. Jeg har fått kunnskap og ferdigheter som jeg har hatt nytte av både på jobb og privat. Meklervervet anbefales på det varmeste! 

 

Butikktyveri 1

Unge butikktyver er glad for å bli tatt

– Jeg vet dere bruker mye tid og penger på butikktyveri. Jeg synes det er trist å tenke på at jeg har skapt problemer og i tillegg truet en ansatt hos dere. På mange måter er jeg egentlig veldig glad for jeg ble tatt. Dette var med på å snu livet mitt. Takk for at dere ga meg en sjanse til å gjøre opp for meg i Konfliktrådet.

Agron og Lars Otto har gruppearbeid3

Politiet lærte om gjenopprettende prosesser

To dager med opplæring i gjenopprettende prosesser. Det stod på dagsplanen for en del av de ansatte ved Sør-Øst Politidistrikt. Politiets presserom var omgjort til konfliktrådsrom hvor alle satt i sirkel uten bord – en litt ukjent møteform for lovens lange arm.