russelue

Eggkasting i russetida endte med politi og konfliktråd

-Jeg visste ikke at det skulle bli så store greier etter eggkasting! Mitt råd til dem som er russ i år er å ikke oppføre seg sånn at det oppstår konflikter – eller at de havner i slagsmål. Det var mye gøy med det å være russ, men også mye «hating» - så jeg vet egentlig ikke hva jeg tenker om den russetida….

Statsekr på talerstol web 2

Statssekretæren åpnet konfliktrådskonferansen

-Det har en stor samfunnsmessig betydning hvis vi kan løse flest mulig konflikter på lavest nivå. Det betyr færre inn i rettsvesenet. Mens domstolen er opptatt av det juridiske, så er deres fokus de menneskelige relasjonene. Jeg vet at mange er godt fornøyd med konfliktrådet, sa statssekretær Torkil Åmland da han åpnet Konfliktrådskonferansen 2019 på Gardermoen.

blomster[1]

«Happy» når jeg kan møte mennesker i konfliktrådet

-Jeg ønsker at ungdommen skal komme seg videre, komme seg i jobb, ikke bli heftet med noe på rullebladet. Derfor møter jeg alltid opp i konfliktrådsmøter.

Edel - mekler

Edel Holmgren, Kirkenes - derfor ble jeg mekler

-Jeg tror mange konflikter/misforståelser kan oppklares ved å møte den andre parten og snakke sammen. Det å gi partene muligheten til å gjenopprette et forhold, avklare motiver og tanker, og bare være lyttende til hverandre kalles gjenopprettende prosess – og er et unikt «verktøy.» 

ellen portrett webb

-Betyr at mange slutter med kriminalitet

-Å låse dem inn i fengsel, bidrar ikke til menneskelig vekst og endring. Jeg har tro på at med ungdomsstraff og ungdomsoppfølging lykkes vi i større grad enn ved andre straffereaksjoner med å få unge lovbrytere til å slutte med kriminalitet. Det sier Ellen Ystgaard Tjemsland, leder i Konfliktrådet i Oslo og Akershus. Pr. i dag blir 82 ungdommer i «hennes» distrikt fulgt opp via ungdomsstraff eller ungdomssoppfølging.

Vold - stvangermann

Sa ja til å møte dem som ranet og sparket han en mørk kveld

En kald, mørk vinterkveld opplevde Jan Ove Hansen (58) noe han aldri trodde han skulle bli utsatt for. Etter en firmafest i Stavanger sentrum, tok han nattbussen hjem litt over midnatt. Deretter gjenstod en kort gåtur fra bussholdeplassen til boligen. Da skjer det – fem menn kommer imot han og spør etter veien, før han uten varsel blir slått ned.

Lars (003)

Lars-Espen Langhaug, Tromsø - derfor ble jeg mekler

-Det mest givende ved meklerrollen for meg er å kunne bidra til at mennesker får snakket om konflikter de har med andre, både sivile og straffesaker. Det er viktig å gi partene mulighet til å gjenopprette forhold, avklare motiver og tanker, samt bare det å lytte til hverandre. Det bidrar også til at jeg som person, må utvikle meg og lytte mer empatisk, selv i saker med høy alvorlighetsgrad.

Familiekonflikt

Å gjenopprette eller bryte kontakten med familien

Konflikter innad i en familie er ekstra vanskelig, og det hender at konfliktene blir så betente at noen velger å bryte kontakten med dem som skulle stått dem aller nærmest. I 2018 hadde konfliktrådene i Norge nærmere fire hundre familiekonflikter.  

logo 2

Direktør - Sekretariatet for konfliktrådene

Konfliktrådet søker etter ny direktør. Søknadsfristen er 4. mars.

Sigrid -

Ungdomsstraff- erfaringer delt i Dagbladet

Viktig innlegg i Dagbladet i dag der konfliktrådets direktør (konst) Sigrid Bay har fokus på konfliktrådets erfaring med ungdomstraff og ungdomsoppfølging.