Torsdagsmøte-Kristiansand

Torsdagsmøtet skal hjelpe unge kriminelle med å endre kurs

– Vi måtte finne en løsning på dårlig kommunikasjon, fragmenterte tiltak og etater som skyldte på hverandre, forteller Hans Martin Skovly, seksjonsleder, Funksjon for kriminalitetsforebygging i Agder politidistrikt.

christine wilberg

7383 saker til Konfliktrådet i 2019

Flere får ungdomsstraff

 
Konfliktrådene i Norge mottok 7383 saker i løpet av 2019. Vold- og trusselsaker utgjør en tredjedel av samlet saksmengde. Antall ungdommer som idømmes ungdomsstraff fortsetter å øke. Som tidligere år utgjør narkotika, vold og trusler hovedandelen av lovbruddene for ungdomsstraff og ungdomsoppfølging
statssekretær 1

Ny statssekretær ville lære om Konfliktrådet

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Alf Erik Bergstøl Andersen, valgte Konfliktrådet Oslo som et av de første stedene han besøker siden han tiltrådte for en drøy måned siden. Den ferske statssekretæren fikk en god innføring i mekling, straffereaksjoner for ungdom – og hvilke utfordringer de 12 konfliktrådene og deres 550 meklere har.

Anne Mette Liavaag har vært mekler i Konfliktrådet i åtte år. – Man blir ikke rik av meklervervet, men til gjengjeld får man mye annet verdifullt tilbake, forteller hun.

Derfor er jeg mekler i Konfliktrådet:

Anne Mette Liavaag, Ålesund

– Man blir ikke rik av meklervervet, men til gjengjeld får man mye annet verdifullt tilbake. Jeg mener vervet har bidratt til at jeg har utviklet meg gjennom de åtte årene jeg har vært mekler. Jeg har fått kunnskap og ferdigheter som jeg har hatt nytte av både på jobb og privat. Meklervervet anbefales på det varmeste! 

 

Butikktyveri 1

Unge butikktyver er glad for å bli tatt

– Jeg vet dere bruker mye tid og penger på butikktyveri. Jeg synes det er trist å tenke på at jeg har skapt problemer og i tillegg truet en ansatt hos dere. På mange måter er jeg egentlig veldig glad for jeg ble tatt. Dette var med på å snu livet mitt. Takk for at dere ga meg en sjanse til å gjøre opp for meg i Konfliktrådet.

Agron og Lars Otto har gruppearbeid3

Politiet lærte om gjenopprettende prosesser

To dager med opplæring i gjenopprettende prosesser. Det stod på dagsplanen for en del av de ansatte ved Sør-Øst Politidistrikt. Politiets presserom var omgjort til konfliktrådsrom hvor alle satt i sirkel uten bord – en litt ukjent møteform for lovens lange arm.

Fantastiske folk og unik natur gjer at konfliktrådsmeklar Kristin Furu Grøtting trivst svært godt på Svalbard

Få konfliktar i mangekulturelle Longyearbyen

I Longyearbyen bur det 2300 menneske frå 52 nasjonar. – Det er heilt fantastisk å bu her. Eg er vel den einaste konfliktrådsmeklaren som klagar på at eg har for lite å gjera, seier Kristin Furu Grøtting.

I Tromsø jobber en bredt sammensatt gruppe for utsatt ungdom under 16 år. Fra venstre:  Bjarne Woll, SLT-koordinator, Monica Simonsen, teamleder Barnevernstjenesten, Jonny R. Hanssen, Leder Fritid, Elisabeth Holthe, Ungdomskoordinator Konfliktrådet, Kenneth W. Helberg, Politikontakt, Ørjan H. Holstad, Sosiallærer ungdomsskole

Samarbeid om U16:

– Konfliktrådet er en av de best bevarte hemmelighetene i forebyggingsarbeidet mot kriminalitet

Det sier Bjarne Woll, SLT-koordinatoren i Tromsø kommune, som har inngått et samarbeid med mange sentrale aktører for å hjelpe de under 16 år som står i fare for å utvikle en kriminell adferd.

Usbl - Gry og Kathrine (002)

Konflikter i borettslag kan løses ved mekling

Postkasser som sprenges, snømåking til besvær og ulikt syn på bruk av fellesareal. Hvordan kan konfliktrådet bidra til en enklere hverdag for dem som sitter i styret i boligrettslagene? Det var forespørselen til Konfliktrådet Innlandet da fra Boligbyggelaget USBL arrangerte sitt årlige seminar for styrer i sameier og borettslag i Hedmark og Oppland. Det er ingen hemmelighet at styrene ofte må håndtere konflikter mellom beboerne.

hender_meklingsmøte

Historier fra meklingsrommet

Konfliktrådet har rundt 7500 saker i året, der kvar og ein av sakene har innverknad på mange menneske. Menneska det handlar om, har alle si historie. Å møtast andlet til andlet med den du har noko uoppgjort med, kan vera krevande. Men veldig ofte er det godt å få moglegheit til reparera, gjera godt igjen, få tryggleiken tilbake.