Fra venstre Eva Mørch, psykologspesialist ved V27  Heidi Eriksen Losnedal, seniorrådgiver ved Statens Barnehus i Bergen og Helle Kleive, leder ved V27 ser at tilrettelagte samtaler mellom de berørte kan være av stor betydning i saker hvor det egner seg for å komme seg videre etter en alvorlig hendelse.

Når barn krenker barn

Noen familier opplever det utenkelige. Et barn i familien utsettes for et seksuelt overgrep. Et overgrep begått av et annet barn. Som oftest er det av et barn familien kjenner godt. Og i en stor andel av overgrepene er det ett av barnets egne søsken som har begått overgrepet. En familie i krise. Hva er veien videre i en tilværelse som er forandret for alltid? Og hvilken rolle kan et møte mellom den utsatte og utføreren av handlingen spille i helningsprosessen? 

: Ungdommer fra Forandringsfabrikken fortalte om hvordan trygge, voksne best kan hjelpe barn og unge som trenger dem.

Vi har snakket mye om ungdom – la oss snakke med ungdom!

Det må sies å være hovedbudskapet fra flere av innlederne på årets SLT-konferanse, hvor ungdommen selv har fortalt sine historier om en vond hverdag fordi ingen tok tak i problemene på riktig måte.

Solvår_derfor ble jeg mekler

Solvår Anita Johansen – derfor ble jeg mekler i konfliktrådet

Solvår var nyinnflyttet til en liten kommune, og hadde ikke så mye å drive med på vinterhalvåret da hun så annonsen til konfliktrådet som søkte etter meklere. 

Jeg søkte som mekler i Konfliktrådet litt uten å vite hva det var, men etter intervjuet var jeg hekta!

Samarbeid er nøkkelen for å snu negativ utvikling i ungdomsmiljøer. Fra venstre Ole Hortemo  (Politistasjonssjef  i Kristiansand), Johanne Benitez Nilsen (Kriminalitetsforebyggende koordinator og prosjektleder), Arly Hauge (Utdanningssjef i Vest- Agder fylkeskommune).

SNU-prosjektet – stanset negativ utvikling i ungdomsmiljøet

Sårbare ungdommer treffer hverandre på tvers av bydeler. De sliter psykisk, strever på skolen og sprenger grenser, bruker rusmidler og stjeler. Miljøet spiller på frykt, truer og utøver vold. Beskrivelsen er fra ungdomsmiljøet i Kristiansand for et par år tilbake, som igjen førte til at SNU-prosjektet (Stans negativ utvikling) ble igangsatt. 

Nabokrangel - rekkehus

Økonomisk konflikt om slitasje og depositum

En enslig tobarnsmor havner i konflikt med utleier av leiligheten når leiefoholdet skal avsluttes, og det setter en stopper for kjøp av egen bolig da depositumet holdes igjen. Saken ble løst i konfliktrådet.

KariVik_MortenDaleng_Nordland

Netthets: Foreldre er dårlige forbilder i idretten

Høyt engasjement og et ønske om å være best, gjør at faren for konflikt i idretten er stor. – Idretten opplever et tilfang av netthets-saker som ikke er idretten verdig, sier daglig leder i Trøndelag fotballkrets, Jan-Roar Saltvik. – Flere burde ta saken til konfliktrådet, sier Kari Vik i Konfliktrådet Nordland. En hendelse fra idrettsmiljøet gjorde at hun meklet mellom 17 ungdommer og deres støttepersoner. 

Berit Follestad

Nasjonal elevmeklersamling i oktober

I 1995-96 var det et pilotprosjekt i Norge; «Elever kan selv», som handlet om at elever meklet i konflikter mellom elever. 46 grunnskoler deltok i prosjektet som ble ledet av konfliktrådet og Justisdepartementet.  I oktober inviterer Trygg Læring til Nasjonal elevmeklersamling i Oslo

MarenU18

– Ungdomsoppfølgingen har lært meg at jeg er ikke alene, man er her for å løse problemet og ikke få kjeft.

Uttalelsen kommer fra en ung gutt som har gjennomført ungdomsoppfølging i konfliktrådet i Oslo, og det er i Konfliktrådspodden at vi får høre ungdomskoordinator Maren Dyrdal Nielsen fortelle hvordan hun arbeider med ungdom, ofte unge gutter, som skal gjennomføre straffereaksjonene ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging.

Jegvilmøtetyven

Unnskyld fra politiet etter avslag til ransutsatt kvinne

En småbarnsmamma opplevde å bli ranet i hjemmet sitt midt på natten. I ettertid ønsket hun å møte tyvene. Politiets svar om at det ikke var aktuelt, beklager de i dag. Både lesebrevet fra hun som ble ranet, og politiets beklagelse står på trykk i Bergens Tidende i dag.

Iren_Nilsen_facebook

Konfliktrådet svarer ungdommen på ung.no

«Jeg har stjålet i butikken mange ganger, og jeg ble tatt av butikksjefen. Jeg angrer veldig. Han sier at jeg må betale tilbake. Kan jeg havne i fengsel? Kommer foreldrene mine til å få vite det?». Dette og mange andre spørsmål svarer konfliktrådet på gjennom Ung.no – en offentlig informasjonskanal for ungdom.