Agron og Lars Otto har gruppearbeid3

lars otto og agron
Agron Tahiri og Lars Otto Justad fra Konfliktrådet Sør-Øst

 av Solgunn Måløy  

Gjenopprettende prosess betyr å reparere, gjøre godt igjen. I straffesaker som politiet håndterer har gjenopprettende prosess til hensikt å rette opp igjen mest mulig av den skaden fornærmede har vært utsatt for gjennom den kriminelle handlingen. Gjennom å møte fornærmede, stille spørsmål og snakke om konsekvensene av lovbruddet, kan gjerningspersonene få mulighet til å ta ansvar.

Agron Tahiri og Lars Otto Justad fra Konfliktrådet Sør-Øst stod for opplæringen. Det er viktig at politiet får informasjon om hvordan konfliktrådet jobber og hva et gjenopprettende møte kan bety – både for fornærmede og gjerningspersonen. I tillegg møtte Monica Svendsen fra Politiets støttesesenter for kriminalitetsutsatte. Hun fortalte om saker som de hadde jobbet tett sammen med konfliktrådet om, både «enkle» saker, men også kompliserte saker hvor det hadde blitt en god løsning ved at det var gjennomført gjenopprettende møter.