Konfliktrådet i Norge ble i desember tildelt Blanche Majors Forsoningspris for 2013. Nå gis prispengene videre til rom-barn i Romania.

Aktive Fredsreiser står bak Forsoningsprisen som deles ut hvert år. Året før konfliktrådet fikk prisen, gikk den til Kronprins Haakon. Prisen er oppkalt etter Blanche Major som etter å ha mistet hele sin familie i Auschwitz, kom til Norge i  -47 og levde sitt liv her inntil hun nylig døde.  Hun engasjerte seg som tidsvitne for å fortelle ungdommer hva som skjedde i leirene.

Begrunnelsen for tildelingen av prisen til konfliktrådet, er det arbeidet som gjøres med å skape forsoning og fredelige relasjoner mellom personer.

Konfliktrådet i Norge – med sine 22 råd rundt i hele landet - arbeider mye med ungdom og vet at skolegang er noe av det viktigste for å få til et godt liv.  I en liten by i Romania, Somcuta Mare, har Tudor Lakatos bygget opp en skole der han underviser barn og ungdom.  Skolegang og nødvendige støttefunksjoner er viktige virkemidler for at de skal få en bedre hverdag og holde dem unna tiggervirksomhet.

Pengene fra prisen – 50.000 kroner – skal overrekkes Tudor Lakatos i Romania tirsdag 7. mai av representanter fra konfliktrådet.

 

 

Kontaktpersoner:

Gro Jørgensen, informasjonssjef    Mobil:  0047 918 84 571

Siri Kemeny, ass. direktør                Mobil: 0047 975 53 776