Ungdomskoordinatorer 2019

Ungdomskoordinatorer har ansvaret for ungdom som er idømt ungdomsstraffen. Siden straffen gjennomføres i frihet med individuelt tilpassede tiltak og sosial kontroll, kan det få uheldige konsekvenser dersom ungdommen ikke følges opp – eller at nye dommer ikke blir igangsatt.   At departementet har definert våre ungdomskoordinatorer innen denne kategorien, betyr at de anses som kritisk for å opprettholde forsvarlig drift i virksomheten – og at de kan få tilbud om barnehage/skoleplass dersom de har barn og en del øvrige kriterier i familien er oppfylt. Konfliktrådet er også i gang med å risikovurdere de sakene vi har igangsatt pr. i dag med ungdomsstraff.  

All meklingsaktivitet er stanset fram til fredag 27. mars – og konfliktrådets kontorer rundt om i Norge holdes stengt. Våre ansatte har hjemmekontor og publikum kan kontakt dem via telefon.