Sekretariatet for konfliktrådene

post@konfliktraadet.no

Besøksadresse: Møllergata 16, 0179 Oslo

Postadresse: Postboks 2110 Vika, 0125 Oslo

 

Telefon 21 01 23 01

Konst. Direktør  Sigrid Bay 90 18 68 47
Ass. Direktør Siri Kemény 97 55 37 76
Informasjonssjef Gro Jørgensen 91 88 45 71
Konst. Avdelingsdirektør, fag og KFK Torunn Højdahl  92 03 52 59
Avdelingsdirektør, adm Terje Eimot 95 11 37 11
Seniorrådgiver, fag Gro Rossland 91 75 07 34
Seniorrådgiver, fag Karen Kristin Paus 48 00 79 72
Nasjonal koordinator, fag Ketil Leth Olsen 91 88 09 50
Seniorrådgiver, KFK (permisjon) Catharina Borchgrevink 91 16 10 64
Seniorrådgiver, adm. Merete Granrud 97 55 37 75
Seniorrådgiver, lønn/regnskap Ove Lillekroken 97 55 37 78
Lærling, adm. Saba Arif  
Rådgiver, adm. Misha Hussain Qureshi 46 65 50 15
Seniorrådgiver IKT. Stian Christiansen 97 55 37 31
Seniorrådgiver/jurist, fag Hanne Martinusen 47 95 58 03
Seniorrådgiver/jurist, vikar, fag Marte Trægde Hauger 97 02 37 07
Seniorrådgiver/jurist, fag Frøydis Heyerdahl 99 01 33 09
Leder virksomhetsutvikling Henrik Lund Pedersen 40 90 08 23
Seniorrådgiver/arkivansvarlig, adm. Marte Harby Brochmann 97 67 04 06
Førstekonsulent, vikar, adm. Vibeke Jessen  
Seniorrådgiver, fag Barbara Busic 95 94 75 37
Seniorrådgiver, KFK Knut Skedsmo 47 89 61 76
Seniorrådgiver, KFK Lars Engh Førde 92 65 26 23
Lærling, IKT Daniel Mahder Redai  
Seniorrådgiver, KFK Anja Bakkeli 46 54 30 34
Seniorrådgiver, adm. Helene Støversten 45 63 69 68
Personvernombud Grete Stabekk  

Sekretariatet for konfliktrådene er konfliktrådenes sentrale administrasjon (direktorat). Kontoret dekker faglige utvikling og administrative  oppgaver. Konfliktrådene er underlagt Justisdepartementet.

Konfliktrådets virksomhet er regulert i konfliktrådsloven og tilhørende forskrift
 
Tips en venn Skriv ut