MaxEmanuelson_J6A0106
Vegger var sprayet ned. (foto:_ Max Emanuelson)

 Vaktmesteren så at flere ungdommer løp bort fra bygningen da de ble oppdaget. Da han også kunne konstatere at det var knust tv-apparater, at bøker var kastet ut fra hyllene og det var sprayet på flere vegger ble både skolen og lensmann kontaktet.  Det viste seg at ungdommene hadde besøkt det nedlagte hotellet flere ganger. Et forslag fra lensmannen om å ta saken til konfliktrådet, ble godtatt av hotelldirektøren.

 

                                                              

Økonomisk erstatning og arbeidsavtaler

-Først fikk jeg en god presentasjon over telefon om hvordan konfliktrådet jobber.  Dessuten var det viktig for meg at disse ungdommene fikk mulighet til å ta ansvar, og at denne saken ikke skulle skade de for framtida, sier Marcin Matysik som er hotelldirektør for Hovden Høyfjellshotell og også hadde ansvaret for det aktuelle nedlagte hotellet. Han er i ettertid glad for møtet i konfliktrådet, men har også noen ankepunkter.

-At konfliktrådet kom med meklere utenfra gjorde at vi fikk til en fin prat i møtet. Vi kom fram til enighet med hver enkelt ungdom om hvordan de skulle gjøre opp for seg – siden de hadde deltatt i skadeverket i større eller mindre grad, forteller Matysik om avtalene som inneholdt økonomiske krav og krav om arbeid.

-Alle krav som gikk på økonomisk erstatning ble betalt inn til fristen – det var ikke noe problem.  Men så ble vi enige om på møtet at ungdommene skulle gjøre ulike arbeidsoppgaver hos oss – og at jeg skulle avtale med hver enkelt ut fra når vi hadde oppdrag de kunne gjøre. Dette er imidlertid ikke lett, når jeg har oppgaver for eksempel snømåking – så passer det ikke. Det er skole, trening og andre fritidsaktiviteter de er opptatt med,  forteller hotelldirektøren som har erfart at det blir for mye arbeid for han og vaktmesteren å følge opp avtaler med arbeidsoppgavene.

Nytt møte i januar

-Nå vurderer vi å kalle inn ungdommene til et nytt møte. Da tenker jeg å forelegge en del arbeidsoppgaver med faste dager, slik at de kan skrive seg på – og at de da må ha legeerklæring hvis de ikke stiller opp. Alternativet er at ungdommene velger å betale inn en høyere erstatningssum, sier Matysik som likevel er glad saken kom til konfliktrådet.

-Totalt sett så er jeg fornøyd med konfliktrådet og det vi fikk snakket om i stormøtet – og det er ikke konfliktrådet skyld at det er så vanskelig å få tilpasset tider til at ungdommene skal utføre de avtale arbeidsoppdragene. Det jeg ville forandret på er å avtale faste dager for arbeid, sier hotelldirektøren   som tror at dette er ungdommer som ikke vil gjøre lovbrudd i framtida.

                                                                                          www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut