logo 2

I 2020 er Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) ansvarlig for følgende tre tilskuddsordninger:

  • Tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak
  • Tilskuddsordning for forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner
  • Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Les mer om tilskuddsordningene på kriminalitetsforebygging.no

Søknadsfristen for alle tre tilskuddsordningene er 1. april 2020.

 

NB: Det vil ikke bli gjort noen endringer i oppsatt søknadsfrist for tilskuddsordningene i forbindelse med spredningen av koronaviruset. Dersom enkelte søkere likevel får problemer med å overholde fristen som følge av gjeldende omstendigheter, kan begrunnet søknad om utsettelse sendes til post@kriminalitetsforebygging.no.