Lise Sannerud - web
-Utviklingen er alarmerende, sier direktøren i konfliktrådet, Lise Sannerud. (foto: Max Emanuelson)

- Sakene er veldig tøffe for dem som utsettes for det, det ser vi i meklingsmøtet. Ansikt til ansikt får den som har videresendt bildene et innblikk i hvilke konsekvenser dette har fått, sier Sannerud som oppgir at de fleste kommer fram til en avtale i meklingsmøtet. Det kan være ulike tiltak for å stoppe videre spredning, hvordan de skal oppføre seg mot hverandre i framtida, hva de skal si til andre venner – og den som er blitt utsatt for lovbruddet, får ofte en unnskyldning.

- Det å få bekreftelse på at gjerningspersonen påtar seg ansvar for handlingen med å spre bilder opplever vi er svært viktig for jentene, sier Sannerud.

 

 

Guttene oppretter konto

Manipulerte bilder, filmer av venner som har sex, nakenbilder som sendes kjæresten og spres til et større publikum når forholdet tar slutt – er alle saker som er politianmeldt og sendt til konfliktrådet det siste året.  Så er det saker der gutter oppretter konto på sosiale media der de deler bilder av jenter. Guttene er aktiv i å få jentene til å sende bilder – gjerne ved først å ha sendt bilder av seg selv og si «at nå må du sende til meg også». Når jenta først har sendt et bilde, kan trusselen bli at det legges ut på facebook om hun ikke sender flere.

Men trenden er også at ungdom selv tar bilder og videresender – eller at bilder tas i det skjulte. Ei jente som tok bilde av sine edlere deler sendte det på snapchat til ei venninne. Hun tok skjermbilde av dette og sendte videre til en venn som publiserte dette på facebook. Ei jente som viste undertøy til sin venninne ble avbildet uten at hun visste det og bildet ble tilgjengelig for mange. «Offentliggjøringen» ble et stort problem for jenta.  Da de to møttes i konfliktrådet fikk de snakket om ut om følelser, vennskap og hvordan skaden kan rettes opp. De ble enige om å slette bildet som lå på pc`en. Saker om bildespredning av seksuell karakter kan få alvorlige følger. Ikke alle vet det.

 -For guttene som har spredt bilder opplever vi i flere tilfeller at de og deres foreldre blir overrasket og sjokkerte over at dette faktisk får benevnelsen barneporno i sakene fra politiet, sier Lise Sannerud.

Grete Stabekk
Grete Stabekk, leder av Konfliktrådet i Oppland har mekler i flere saker der nakenbilder har vært tema.

Uløst verkebyll

Grete Stabekk, som er leder i Konfliktrådet i Oppland har meklet i flere slike saker. Hun er ikke i tvil om at konfliktrådet er en god arena å håndtere mange av disse sakene.   Det er ofte viktigere for offeret å få en bekreftelse på at bildet ikke skal bli ytterligere spredt, enn at gjerningspersonen får en bot fra politiet. 

 -Dette er unge mennesker som er trygge på snapchat, facebook og andre sosiale medier, men mangler livserfaring og teknisk kunnskap. De skjønner ikke helt konsekvensene. Hvis saken kun behandles hos politiet, blir den liggende der som en uløst verkebyll for de involverte, sier konfliktrådslederen som viser til at partene kan være alt fra elever i samme klasse – til dem som aldri har sett hverandre før. Politiet og påtale oppfordres til å tenke konfliktråd ved enda flere saker enn de gjør i dag. Konfliktråd er frivillig og krever samtykke fra alle parter.

                                                            www.konfliktraadet.no

 

Tips en venn Skriv ut