opinion_hoved3

Undersøkelsen som ble gjennomført i starten av 2019, tar for seg kjennskap, holdninger og tilliten til konfliktrådet.

Tusen personer har deltatt i undersøkelsen – og svarene viser at de fleste forbinder konfliktrådet med en instans som hjelper folk med å løse enkle konflikter utenfor rettssystemet, som nabokrangler, skilsmisser, og andre saker hvor det ikke er begått en lovbrudd.

Få vet derimot at av konfliktrådets ca. 7500 saker i året, så er halvparten straffesaker som oversendes fra politiet.

Upartiske meklere er aller viktigst

7 % av Norges befolkning har vært i kontakt med konfliktrådet, og tilliten til konfliktrådet er høyere blant dem som har hatt kontakt med konfliktrådet, enn dem som ikke har hatt det.

Undersøkelsen viser at det er aller viktigste for bruk av konfliktrådets tjenester er at møtet med motparten ledes av upartiske meklere, og at det er lett å komme i kontakt med konfliktrådet. Videre er det viktig at man får raskt svar på om saken egner seg for konfliktrådet og at arbeidet med den kommer raskt i gang.

Mange mener også at det er avgjørende at innholdet i møtet er taushetsbelagt og at det er en gratis tjeneste.

Ønsker å gjøre Konfliktrådet mer kjent

Informasjonssjef Gro Jørgensen i konfliktrådet er fornøyd med deler av undersøkelsen, men skulle ønske at flere visste hva konfliktrådet driver med.

– Konfliktrådet er et statlig, gratis tilbud til befolkningen som hjelper mange med å løse konflikter.  Vi jobber gjennom mange kanaler for å informere om konfliktrådet – og hva våre 550 meklere – kan bistå med. Når lovbryteren og fornærmede møtes, eller det gjelder to naboer i konflikt, så er dialogen ofte nøkkelen til å finne løsninger alle kan godta, sier Jørgensen - som legger til at undersøkelsen fra Opinion viser at det er en jobb å gjøre for å få konfliktrådene enda mer kjent blant befolkningen.

Ta kontakt med ditt lokale konfliktråd for mer informasjon om hvordan vi kan bistå deg