logo

Hos oss får du tilliten til å lede medarbeidere og meklere i arbeidet med å utgjøre en forskjell for mennesker i konflikt, og skape en positiv og kriminalitetsfri fremtid for ungdom.

Leder for konfliktrådet Sør-Vest har overordnet ansvar for konfliktrådet faglig, resultatmessig og økonomisk, i tillegg til personalansvar for 9 dyktige medarbeidere.

Du vil ha en viktig rolle i å bidra til strategisk utvikling gjennom aktiv deltakelse i konfliktrådets utvidede ledergruppe. I tillegg vil du være en pådriver for å skape gode samarbeidsarenaer med politi, påtalemyndighet, kriminalomsorg, kommunale aktører og andre samarbeidspartnere. Du vil også få spennende utfordringer knyttet til informasjons- og mediearbeid.

Les hele utlysningsteksten og søk på stillingen her.