Hegg - Berit

Av Berit Hagen

Det forteller «Arne» som møtte som part i konfliktrådet. Både han og naboen ønsket et møte i konfliktrådet for å finne ut av hvordan de skulle få ordnet opp i denne leie hendelsen. Naboen reagerte med overraskelse over at hekken plutselig nærmest var borte, mens Arne ble forskrekket når han oppdaget at han hadde tatt seg til rette på naboens hekk. 

God informasjon

Mannen som forteller om sine opplevelser etter et møte i konfliktrådet, ønsker å være anonym. Han forteller at han googlet seg fram til informasjon om konfliktrådet, tok en telefon og ble veiledet til å sende inn en sak på konfliktrådets hjemmeside.

-Jeg fikk god informasjon om hva som ville skje om jeg møtte naboen min i konfliktrådet både før møtet og under møtet.

Hegg og nabo
Naboene kom til enighet etter møtet i konfliktrådet. (Ill.foto)

Skryter av mekler

«Arne» er veldig fornøyd med mekleren i konfliktrådet, tilretteleggeren for møtet.

-Jeg vil skryte av mekleren. Han informerte oss så bra. Han var en veldig behagelig og rolig person som skapte en egen ro i møtet. Det smittet over på oss som deltakere i møtet. Også var han flink til å skryte av oss to naboer når vi kom med konstruktive forslag til en løsning av saken. Det var godt, for det har egentlig vært ganske så ugreit. Tenk at det måtte en utenforstående til for å få oss til å finne en løsning som vi begge er fornøyd med. Men det var slik at når vi fikk anledning til å prate om utfordringene vi hadde hatt med hverandre, så fikk vi mye mere forståelse for hverandre. Dette gjorde alt så mye enklere.

Hvordan har det vært i ettertid?

-I ettertid så har vi ikke hatt noen utfordringer. Vi har holdt oss til den skriftlige avtalen, og det har vært greit å møte på hverandre i ettertid.

-Jeg unner ingen konflikt med naboen. Men skulle det oppstå og man får til en fornuftig dialog, så kan jeg absolutt anbefale folk om å oppsøke en nøytral part som konfliktrådet er, avslutter en fornøyd part som har møtt i konfliktrådet.

Sivile saker i konfliktrådet

Konfliktrådet mekler i sivile saker. Det er saker der mennesker selv melder inn en sak til konfliktrådet. De fleste bruker innmeldingsskjemaet på hjemmesiden til konfliktrådet www.konfliktraadet.no.

I sivile saker kan det å møtes med en upartisk mekler gjøre dialogen mer konstruktiv. Et møte i konfliktrådet kan oppklare misforståelser. Når konflikten belyses fra flere sider, kan det bli lettere å finne fram til en løsning alle kan godta.

Ca 9% av alle sakene som kommer til konfliktrådet hvert år er nabokonflikter.