_MG_3230-2

Per hadde akkurat fylt 18 år. Han hadde blitt anmeldt for vold mot Ola, som var omtrent på samme alder. Det var faren hans som hadde anmeldt forholdet, og Per hadde allerede da den lokale lensmannen ringte, innrømmet alt, og ytret et ønske om å beklage. De to ungdommene kjente ikke hverandre, men gikk ofte på de samme bygdefestene, slik de også hadde gjort en lørdag før jul.

I avhør kom det frem at Per hadde slått Ola, samt slengt han i bakken. Han fikk smerter i hodet og skrubbsår, og ble redd. Politiet foreslo behandling i konfliktrådet, noe begge partene samtykket til.

Begge møtte med sine foreldre, der alle de voksne var tydelig skeptiske. Olas far var redd for at Per ikke skulle bli straffet hardt nok, mens Pers mor var opptatt av at sønnen jo allerede hadde bedt om unnskyldning, hvorfor var de da her?

Partene fikk informasjon om hvorfor de var tilstede, og ble trygge. Ungdommene fortalte hva som hadde skjedd, og hvordan de opplevde det.  Det gjorde at også foreldrene, som var med som støttepersoner, fikk et annet inntrykk av situasjonen. Per sa at han ikke husket så mye, men at han gjerne ble litt amper dersom folk ertet han på fest. Dette ønsket han å ta mer ansvar for, slik at han ikke ble så hissig. Per lovte Ola at han ikke skulle oppføre seg slik igjen, og han beklaget på det sterkeste at han gjorde Ola redd den lørdagen. Ungdommene ble enige om at de ville legge saken bak seg, og Per sa han håpet å se Ola på bygdefester senere. Ola ga uttrykk for at han etter møtet med Per - ikke var redd han lenger.