Kurs

Innføringskurs i SLT-modellen 9. -10. februar 2022

Nytt år og nye muligheter, også når det kommer til SLT-arbeidet. Er du ny SLT-koordinator, eller en gammel traver som bare ønsker litt oppfriskning?

Årets innføringskurs går av stabelen den 9.og 10. februar kl. 0900-1400 på Teams.

Vi jobber med å oppdatere programmet, men dagene vil som vanlig gi en innføring i SLT-modellen, koordinatorrollen og det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Hele programmet blir lagt ut her på nettsidene våre så snart det er klart, og sendes ut til alle påmeldte.

Målgruppe for konferansen: Nyansatte og SLT-koordinatorer som trenger en oppfriskning.

Mål for konferansen: Gi en god start for nye SLT-koordinatorer og bidra til trygghet i koordinatorrollen, samt gi oppdatert kunnskap om kriminalitetsforebygging nasjonalt og lokalt.

Programpunkter:

  • Hva er kriminalitetsforebygging?
  • Hvor begynner jeg som ny SLT-koordinator?
  • Trygge nærmiljøer og trygghetsvandringer
  • Tverrfaglig arbeid mot vold i nære relasjoner
  • Eksempler fra SLT-koordinatorers hverdag
  • Mediehåndtering
  • Konfliktrådet som samarbeidspartner

Påmeldinger sendes på e-post til: anja.bakkeli@konfliktraadet.no

Påmeldingsfrist: 7. februar

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.