animasjonsfilm 1

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff gis til unge lovbrytere mellom 15-18 år som har begått et eller flere lovbrudd – og som har et oppfølgingsbehov. Målet er å bistå ungdommen til å en ny hverdag uten kriminalitet. Det lages en ungdomsplan med ulike krav ut fra det ungdommen har behov for. Å fullføre planen krever stor egeninnsats fra ungdommen og derfor må de vise at de er motivert og villig til å ta ansvar for å endre adferd og livsførsel.

Animasjonsfilmen er produsert av Bivrost Film og gir en visuell framstilling av kravene i ungdomsplanen, samt informasjon om hvilken støtte ungdommen skal få fra ulike instanser. Straffegjennomføringen kan gå fra noen måneder, opptil tre år.

Det er først og fremt ungdommer i den aktuelle aldersgruppa som er målgruppe for filmen, men den er også ment for deres verger – og folk fra ulike instanser som trenger å vite hva ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er. Filmen vil bli brukt av konfliktrådets ungdomskoordinatorer, og forhåpentligvis også politiet som et virkemiddel for å gi ungdommen god informasjon på et tidlig stadium. I tillegg til filmen er det utarbeidet et hefte som gir ytterligere informasjon.

Filmen kan du se her