Ansatte

En smittevernveileder, som bygger på Folkehelseinstituttets råd, ligger til grunn for hvordan
vi i denne tiden kan møtes ansikt til ansikt.

Møter i konfliktrådet skal være trygge og gode, enten de skjer over telefon, video eller ved fysiske møter.
Alle typer saker kan meldes inn (knapp over), eller du kan kontakte konfliktrådet i ditt distrikt.

Ilustrasjon politi og domstol

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken
din til konfliktrådet her.